YLÖS

Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus

Vuokrasopimus on purettava oikeassa muodossa
Hinta:
50,00 €
Toimitusaika:
1-3 päivää
Sisältää lakimiehen aikaa:
30 minuuttia

Vuokraospimuksen purkaminen päättää vuokrasuhteen välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Vuokrasuhteen päättäminen purkamalla tulee useimmmiten kysymykseen tilanteissa, joissa toinen osapuoli on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen. Tämä voi liittyä esimerkiksi vuokakohdetta, vuokrakohteen käyttöä taikka vuokranmaksun laiminlyöntiä koskeviin seikkoihin. Vuokrasuhteen purkaminen on syytä erottaa vuokrasuhteen irtisanomisesta, joka on tavanomaisin tapa päättää vuokrasopimus vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus:

  1. jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa;
  2. jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin asuinhuoneen vuokrasta annetun lain säännöksiä;
  3. jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty;
  4. jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää;
  5. jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti; tai
  6. jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Jos purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on vähäinen merkitys, ei oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen kuitenkaan ole. Vuokranantajan on vedottava vuokrasopimuksen purkamisperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut vuokranantajan tietoon.

Vuokranantaja ei saa purkaa vuokrasopimusta edellä listattujen kohtien 3–6  perusteella, ellei vuokranantaja ole antanut vuokralaiselle ensin kirjallista varoitusta. Varoitus on annettava tiedoksi lain vaatimassa muodossa. Jos vuokralainen varoituksen perusteella täyttää velvollisuutensa tai oikaisaa asian muutoin viiveettä, vuokranantajalla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen menettely on toistunut ja vuokralaiselle jo aikaisemmin menettelyn johdosta on annettu varoitus taikka jos vuokralainen on lain mainitsemissa asioissa menetellyt erittäin moitittavalla tavalla.

Vuokralaisella on oikeus heti purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen, hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen.

Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus

Vuokralaisella on lähtökohtaisesti oikeus purkaa vuokrasopimus kuukauden kuluessa siitä, kun huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta, jos tällä seikalla on vuokralaiselle olennainen merkitys.

Purkamisilmoituksen muoto

Vuokranantajan tai vuokralaisen, joka haluaa käyttää  laissa säädettyä oikeutta purkaa vuokrasopimus, on annettava toiselle osapuolelle lain vaatimassa muodossa laadittu kirjallinen purkamisilmoitus. Ilmoituksessa on mainittava mm. purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta.

Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi todistettavasti.

Kevytjuridiikan ratkaisuehdotus

Laadimme oikeudellisia asiakirjoja kiinteällä hinnalla verkkotilauksina. Tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä tilauksen sivulta löytyvällä lomakkeella. Tämän jälkeen perheoikeuteen erikoistunut juristimme on apunasi ja varmistaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti, että asiakirja on toiveidenne mukainen ja täyttää kaikki lain asettamat muotovaatimukset. Ohjaamme tarkasti myös mahdollisissa jatkotoimissa (mm. alleirjoitukset, todistajat, rekisteröinti / tiedoksianto). Huipputason automaatiojärjestelmämme pitää huolen siitä, että prosessi on kustannustehokas ja sujuva.

Kevytjuridiikan palvelumalli takaa varmasti laadukkaan lopputuloksen

1. Lähetä tilaus verkkolomakkeella

Automatisoidulla lomakkeella kysytään tarvittavat tiedot asiakirjan ensimmäisen luonnoksen laadintaa varten.

Voit lähettää lomakkeen, vaikka kaikki tiedot eivät olisi vielä selvillä. Tietoja voidaan täydentää koko laadintaprosessin ajan.
Screenshot picture of Kevytjuridiikka order form
A preview picture of an agreement

2. Tarkista sähköpostiin lähetetyt asiakirjat

Saat ensimmäisen luonnoksen sähköpostiin nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

Lähetämme samalla tiedon mahdollisista puuttuvista tiedoista tai muista juristin tekemistä huomioista toiveisiinne liittyen.

3. Jatka eteenpäin annettujen ohjeiden mukaisesti tai lähetä kysymyksiä juristille

Jos muutoksia ei tarvita voit jatkaa asiassa samantien eteenpäin lähettämiemme jatko-ohjeiden mukaisesti.

Jos tarvitset päivityksiä tai mitä tahansa muuta apua, kokenut juristimme on apunasi.
A picture of client looking at a mobile phone

“Asiakirjan laadinta oli helpompaa kuin olisin voinut uskoa.”

– Hannele, 60 vuotta, ASIAKAS

0-12 h

Keskimääräinen ensimmäisen luonnoksen valmistusmisaika.

+50

Valikoimaamme kuuluu kymmeniä äärimmäisen laadukkaita verkossa tilattavia sopimuksia ja asiakirjoja, sekä automatisoituja oikeudellisia prosesseja.

100%

Kaikki laatimamme asiakirjat täyttävät lain asettamat muotovaatimukset.

Korkea laatu ja järkevä hintataso

"Kevytjuridiikka on verkkolakipalveluiden pioneereja Suomessa. Olemme vuodesta 2017 asti tarjonneet paremman tavan hoitaa lakiasiat helposti kuntoon kotisohvalta ja toimistosta.

Viimeisintä teknologiaa ja tehokkaita palvelumalleja hyödyntämällä kykenemme ratkaisemaan vaativatkin lakiasiat tehokkaasti, nopeasti ja ammattitaitoisesti ilman tee-se-itse-ratkaisujen riskejä ja puutteita.

Kevytjuridiikalta ostaessasi palvelusta vastaa aina kokenut juristi, jonka oikeudellinen osaaminen on huippuluokkaa.

Tuottamamme lakipalvelut ovat vastuuvakuutettua. Palvelumallimme toimivuus on todistettu myös käytännössä ja yrityksemme on ansainnut korkeimman mahdollisen Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatin.

Valitsemalla Kevytjuridiikan voit luottaa siihen, että asiasi on osaavissa käsissä."

— Toimitusjohtaja, päälakimies Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
A business owner looking directly at the camera

Muita asiakirjoja ja palveluita

Edunvalvonta (valtakirja)

50,00 €

Tutustu lisää tästä! 

Testamentti

75,00 €

Tutustu lisää tästä! 

Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus

Mitä tietoja tarvitsen tilausvaiheessa?
Näette tarvittavat tiedot suoraan lomakkeelta vastaamalla kysymyksiin annettussa järjestyksessä.
Voinko tehdä tilauksen vaikka kaikkia asiakirjaan tulevia tietoja ei ole tilaushetkellä saatavilla?
Ilman muuta. Voit toimittaa osan pyydetyistä tiedoista myöhemmin. Kirjatkaa tällöin puuttuvan tiedon kohdalle 0 (numero nolla) tai - (viiva-merkki).
Voiko asiakirjaan tulevia tietoja muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen?
Ehdottomasti kyllä. Asiakirjaan voidaan tehdä päivityksiä esimerkiksi heti ensimmäisen luonnoksen valmistumisen jälkeen.
Voinko kokeilla lomaketta ennen tilausta?
Ilman muuta. Voitte kokeilla lomaketta vapaasti aina vahvistussivulle asti. Lomaketta ei voi kuitenkaan lähettää hyväksymättä palveluehtoja ja palvelun hintaa.

Hae verkkopalvelusta antamalla hakusana alle:

>/>>