Hyvä osakassopimus mahdollistaa kevyen päätöksenteon vaikeissakin tilanteissa


Osakassopimus on osakeyhtiön osakkaiden ja useimmiten myös yhtiön välinen sopimus yrityksen pelisäännöistä. Siinä missä yhtiöjärjestys asettaa raamit yhtiön toiminnalle, osakassopimus määrittää yhtiön omistajien suhdetta toisiinsa ja yhtiöön. Toisin kuin yhtiöjärjestys, osakassopimus ei ole julkinen asiakirja ja sillä voidaan myös poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksistä omistajien välisissä suhteissa.

Hyvin laadittu osakassopimus on omistajien yhteinen näkemys yrityksen omistajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Se asettaa myös selkeät toimintaperiaatteet uusien osakkaiden liittymisestä yhtiöön, osakkeiden luovuttamisesta ja lunastamisesta sekä tulevista rahoituskuvioista. Yksinkertaistettuna osakassopimus on kirjallinen sopimus siitä, millä ehdoilla osakkaat sitoutuvat mukaan yhtiön toimintaan omistajina.

Kenelle sopimus on tarkoitettu ja miksi se on tärkeä laatia? 

Osakassopimus laaditaan useimmiten kaikkien osakeyhtiön osakkeenomistajien ja yhtiön välillä. Joissakin yrityksissä voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaisesta laatia erillinen osakassopimus pääosakkaiden kesken ja toinen osakassopimus vähemmistöosakkaiden kesken. Erilliset sopimukset ovat tyypillisiä mm. startup-yrityksissä, joihin on rahoituskierrosten tai työntekijöille suunnattujen kannustinjärjestelmien myötä syntynyt laajempi joukko pienosakkaita pääomistajien rinnalle. Suurin osa yrityksistä pärjää kuitenkin yhdellä sopimuksella.

Osakassopimus on suositeltava laatia kaikissa osakeyhtiöissä, joissa on enemmän kuin yksi omistaja. Ilman osakassopimusta osakkaiden oikeudet, velvollisuudet ja suhde toisiinsa ja yhtiöön määräytyvät puhtaasti yksittäiseen tilanteeseen soveltuvan lainsäädännön oletussäännösten kautta.

Miten Kevytjuridiikka voi auttaa? 

Osakassopimus on aina syytä laatia yksilölliseen tilanteeseen. Lopputuloksen ei kuitenkaan ole aina pakko olla kymmeniä sivuja pitkä kokonaisuus, jota osapuolet eivät itsekään ymmärrä. Autamme löytämään optimaalisen ja kevyen tavan koostaa teidän yrityksenne yhteiset pelisäännöt ymmärrettävän sopimuksen muotoon.

Kevytjuridiikan palvelumalli

Yrittäjille ja PK-yrityksille suunnattu Osakassopimus-pakettimme jakautuu kolmeen vaiheeseen: 

1) Yrityksen lähtötilanteen arviointi ja liiketoiminnan kartoitus;
2) Osakassopimuksen ensimmäisen version laadinta ja päivityskierrosten suorittaminen; ja
3) Osakassopimuksen viimeistely ja jatkotoimissa ohjaaminen.

Ensimmäisessä kartoitusvaiheessa käymme läpi yrityksen liiketoiminnan räätälöidyn esitietokyselyn kautta. Pidämme huolen siitä, että yrityksen yksilöllinen tilanne, toimiala ja erityispiirteet selvitetään kattavasti. Selvitämme myös omistajien erityisiä toiveita ja vaatimuksia sopimuksen sisällölle jo heti laadinnan alkuvaiheessa.

Saatuamme kattavan käsityksen yrityksen liiketoiminnasta ja osakkaiden vaatimuksista lähdemme viemään kokonaisuutta asiakirjan muotoon. Tämän jälkeen saatte ensimmäisen version myös itsellenne nähtäväksi ja pääsemme viimeistelemään osakassopimusta päivityskierrosten kautta.

Tilaa Osakassopimus kiinteään hintaan 545€ (+alv)


Osakassopimuksen tilaaminen Kevytjuridiikalta on helppoa ja turvallista. Yhtiöoikeuteen erikoistunut yritysjuristimme tutustuu yrityksenne toimintaan kattavasti ja luo räätälöidyn osakassopimuksen osakkaiden ja yrityksen yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Huomioimme kaikissa toimeksiannoissa toimialan ja liiketoiminnan erityispiirteet.

Osakassopimuspaketti sisältää alkukartoituksen, sopimuksen laadinnan ja sopimuksen toimittamisen sähköisessä muodossa. Pakettiin sisältyy lakimiehen aikaa yhteensä noin 4h.

Toimeksianto laskutetaan pääsääntöisesti 14 päivän maksuajalla sopimuksen valmistumisesta. Asiakkaalla on oikeus keskeyttää toimeksianto missä vaiheessa tahansa.

Kiitos, tietojen lähettäminen onnistui! 

Palaamme asiaan pikapuoliin.
Hups! Jotain meni vikaan viestiä lähettäessä.

Haluatko lisätietoa?

Tarjoamme kaikille uusille asiakkaille maksuttoman lähtökartoituksen, jonka avulla selvitämme palvelutarpeen ja annamme suosituksemme asian ratkaisemiseksi. Annamme samalla myös kustannusarvion.
Ota yhteyttä