YLÖS
Tervetuloa Kevytjuridiikan verkkopalveluun!

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on selvitys vainajan omaisuudesta ja oikeudenomistajista
Hinta
alk. 290€
Sisältää juristin aikaa
0,5-2 tuntia
Asiakirjojen valmistusmisaika
Heti - 5 päivää

Perunkirjoitus ymmärrettävästi ja kevyesti

Perunkirjoitus on selvitys vainajan omaisuudesta ja kuolinpesän oikeudenomistajista. Perunkirjoituksen tärkein tehtävä on antaa kattava kuvaus vainajan omaisuudesta ja toimia vainajan viimeisenä veroilmoituksena. Samalla selvitetään myös vainajan kuolinpesän osakkaat ja testamentinsaajat sekä tiedot vainajan avioliitoista.

Perukirjoitus tehdään kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden jälkeen ja perunkirjoitus tulee hoitaa kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen suorittaa se henkilö, jolla on paras käsitys vainajan varallisuustilanteesta eli useimmiten puoliso, lapsi tai muu läheinen henkilö.

Perunkirjoitus toimitetaan perunkirjoitustilaisuudessasa, jossa laaditaan perukirja-niminen asiakirja.

Miten perunkirjoitus tehdään? 

1. Selvitysvaihe

 1. Selvitä vainajan omaisuus ja velat kuolinpäivänä. Jos vainaja on naimissa tulee selvittää myös vainajan lesken omaisuus (varat ja velat).
 2. Laadi omaisuusluettelo ja listus kuolinpesän hyväksyttävistä kuluista.
 3. Tee vainajan sukuselvitys.
 4. Selvitä onko vainaja laatinut testamentin tai avioehdon.
 5. Selvitä kuolinpesän osakkaat ja muut oikeudenomistajat
 6. Tee lista kaikista oikeudenomistajista eli yleensä vainajan puolisosta, entisestä puolisosta, lakisääteisistä perillisistä ja testamentinsaajista.
 7. Hanki kaikista oikeudenomistajista virkatodistus eli ns. "elossaolotodistus", jos nämä eivät sisälly vainajan sukuselvitykseen,.

2. Perukirjan laadintavaihe

 1. Päätä perunkirjoitustilaisuuden aika ja paikka. Hae tarvittaessa lisäaikaa verottajalta, jos perunkirjoitusta ei saada toimittua kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.
 2. Päätä kuka toimiii pesänilmoittajana ja uskottuina miehinä
 3. Kutsu kuolinpesän osakkaat ja testamentinsaajat perunkirjoitukseen.
 4. Samalla voidaan myös antaa testamentti tiedoksi ja pyytää lakisääteisiä perillisiä hyväksymäään testamentti.
 5. Laadi luonnos perukirjasta etukäteen ja varmista, että se sisältää kaiken tarpeellisen tiedon.

3. Perunkirjoitustilaisuus

 1. Kirjaa / vahvista perukirjaan kirjatut perunkirjoitukseen osallistuvat henkilöt.
 2. Varmista, että kutsuminen on toimitettu lain vaatimassa muodossa
 3. Käy läpi vainajan mahdolliset avioliitot ja aiemmat ositukset
 4. Käy läpi vainajan testamentti ja avioehto
 5. Käy läpi vainajan oikeudenomistajat
 6. Käy läpi vainajan ja lesken omaisuus kuolinpäivänä
 7. Käy läpi kuolinpesän kulut
 8. Käy läpi mahdolliset lahjat, ennakkoperinnöt ja vakuutuskorvaukset
 9. Vahvista perukirja allekirjoituksin
 10. Toimita allekirjoitettu perukirja verottajalle yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta

Edellä kuvattu listaus ei ole kattava. Yksilöllisestä tilanteesta riippuen voidaan tarvita vain osa toimista taikka muita lisävaiheita. Varmista asian kulku omassa tilanteessa asiantuntijalta.

Muista myös seuraavat asiakirjat kuolinpesän asioita hoitaessa

Valtakirjat

Lakiosavaatimus

Perinnöstä luopuminen

Testamentin tiedoksanto ja hyväksyminen

Sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta

Muita oikeudellisia prosesseja

Ei muita prosesseja saatavilla

Haluatko lisätietoa? Autamme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä

Hae verkkopalvelusta antamalla hakusana alle: