Yksityishenkilöt

Perhe ja parisuhde

Avioehtosopimus
Avioerohakemus
Osituskirja ja omaisuuden erottelu
Sopimus avoeron varalta
Sopimus lapsen tapaamisoikeudesta ja elatuksesta

Perintöasiat ja edunvalvonta

Testamentti
Edunvalvontavaltuutus
Perukirja
Perinnönjakosopimus
Lakiosavaatimus
Perinnöstä luopuminen
Perinnönjakokirja

Asuminen, raha ja omaisuus

Huoneiston vuokrasopimus
Kiinteistön kauppakirja
Remonttisopimus
Velkakirja
Takaussitoumus
Toimeksiantosopimus
Perintäkirje
Myyntitarjous
Tarjouspyyntö

Yritykset

Yrityksen perustaminen ja pyörittäminen

Osakassopimus
Osakeyhtiön perustamissopimus
Yhtiöjärjestys
Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouspyötäkirja
Osakas- ja osakeluettelo

Lakisääteiset velvollisuudet ja verkkoliiketoiminta

Tietosuoja-asetus (GDPR)
Käyttöehdot ja palveluehdot

Työnantajan velvoitteet

Työsopimus
Koulutussopimus
Kirjallinen varoitus
Työsopimuksen purkaminen
Työtodistus

Rahoitus

Osakeanti
Osakkeiden kauppakirja
Yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjat

Yhteistyö ja kumppaanuudet

Salassapitosopimus
Alihankintasopimus
Yhteistyösopimus
Kauppaedustussopimus
Käyttöoikeuden luovutussopimus

Osto ja myynti

Tarjouspyyntö
Myyntitarjous
Tilausvahvistus

Haluatko lisätietoa?

Tarjoamme kaikille uusille asiakkaille maksuttoman lähtökartoituksen, jonka avulla selvitämme palvelutarpeen ja annamme suosituksemme asian ratkaisemiseksi. Annamme samalla myös kustannusarvion.
Ota yhteyttä