YLÖS

Edunvalvonta (valtakirja)

Edunvalvontavaltakirjalla määräät kuka valvoo sinun etua, jos et siihen enää itse kykene.
Hinta:
50,00 €
Toimitusaika:
0-3 päivää
Sisältää lakimiehen aikaa:
30 minuuttia

Edunvalvontavaltakirja kevyesti ja ymmärrettävästi

Edunvalvontavaltakirja tai edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla annetaan toiselle henkilölle oikeus edustaa itseään sitten, kun siihen ei enää itse kykene. Valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa ensinnäkin tämän omaisuutta koskevissa asioissa. Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei enää ymmärrä. Useimmiten henkilöä koskevat asiat tarkoittavat terveydenhoitoon liittyviä päätöksiä

Useimmiten valtakirjalla annetaan valtuutetulle oikeus edustaa itseään kaikissa taloudellisissa ja terveyteen liittyvissä asioissa rajoituksetta. Valtuutuksen voidaan ottaa myös tarkentavia määräyksiä siitä kuinka tiettyä omaisuutta tulee hoitaaa. Terveydenhuoltoon liittyvistä tarkemmista asioista on suositeltavaa määrätä erillisen hoitotahdon avulla.

Valtuuttaja voi peruuttaa edunvalvontavaltuutuksen, jos hän kykenee ymmärtämään peruuttamisen merkityksen. Peruuttaminen toimitetaan siten, että valtuuttaja ottaa valtakirjan takaisin tai hävittää alkuperäiset valtakirjakappaleet. Jos valtuuttaja antaa uuden edunvalvontavaltuutuksen, aikaisempi valtuutus katsotaan peruutetuksi lähtökohtaisesti siltä osin kuin uusi valtuutus sisältää sen kanssa ristiriitaisia määräyksiä.

Edunvalvontavaltuutus lakkaa olemasta voimassa, kun valtuutus peruutetaan, kun valtuuttaja kuolee, tai kun valtuutettu ilmoittaa holhousviranomaiselle luopuvansa tehtävästään.

Valtuutetun yleisiä velvollisuuksia

Valtuutetun tulee valtuuttajan puolesta toimiessaan  pitää huolta nimenomaisesti valtuuttajan oikeuksista ja edistää valtuuttajan parasta.

Ennen kuin valtuutettu tekee päätöksen tehtäviinsä kuuluvassa asiassa, hänen on tiedusteltava valtuuttajan mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen, jos valtuuttaja ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.Valtuutettu saa antaa valtuuttajan puolesta lahjoja vain, jos niistä on annettu kirjaus valtakirjaan.

Valtuutettu ei voi toimia valtuuttajan puolesta asiassa, jossa hänellä itsellään on intressi. Valtuutettu ei saa esimerkiksi edustaa valtuuttajaa, jos vastapuolena on :

  1. valtuutettu itse, valtuutetun puoliso tai joku, jota valtuutettu edustaa;
  2. valtuutetun tai hänen puolisonsa lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovanhempi taikka tällaisen henkilön puoliso; tai
  3. valtuutetun sisaruksen lapsi tai vanhemman sisarus.

Valtuutettu ei saa edustaa valtuuttajaa myöskään silloin, kun valtuutetun ja valtuuttajan edut saattavat muulla tavoin joutua ristiriitaan.

Valtuutetulla on suoraan lain nojalla oikeus saada valtuuttajan varoista korvaus kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio. Valtuutettu on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on valtuuttajan puolesta toimiessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut valtuuttajalle.

Valtakirjan muotoja

  • Perinteisesti valtakirja laaditaan siten, että yksi valtuutettu hoitaa valtuutetun tehtävää kerrallaan. Ensisijaiselle valtuutetulle voidaan tällöin kirjata 1-3 varavaltuutettua tai toissijaista valtuutettua, joista kukin hoitaa valtuutetun tehtävää, jos ensisijainen valtuutettu tai muut valtuutetut ovat pysyvästi tai tilapäisesti estyneitä hoitamaan valtuutetun tehtävää.
  • Toinen vaihtoehto on asettaa useampi henkilö valtuutetuksi samanaikaisesti. Tällöin jokainen nimetystä henkilöistä voi tehdä tarvittavia päätöksiä  ja valtuuttajalla on tällöin useampi edustaja samanaikaisesti.

Edellytykset laadinnalle ja edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

Valtakirja tuleekin laatia hyvissä ajoin eli valtuuttajan ollessa vielä kykenevä päättämään omista asioistaan.  MIkäli valtuuttajalla on jo todettu toimintakykyyn vaikuttava sairaus (esim. muistisairaus), on ennen laadintaa suositeltavaa hankkia lääkärinlausunto siitä, että valtuuttaja on edelleen oikeustoimikelpoinen ja ymmärtää tekemänsä.

Edunvalvontavaltakirja on tehtävä kirjallisesti. Valtuuttajan on allekirjoitettava valtakirja kahden esteettömän todistajan läsnäollessa  tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltavaltakirja, mutta valtuuttaja voi olla ilmaisematta heille sen sisältöä.

Valtakirja tulee voimaan maistraatin (nykyisin DVV) vahvistuksen myötä vasta sitten, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Vahvistamisen perusteena käytetään lääkärinlausuntoa valtuuttajan kyvyttömyydestä huolehtia asioistaan. Lopullisen päätöksen valtuutuksen voimaantulosta tekee Digi-ja väestötietovirasto.

Kevytjuridiikan ratkaisuehdotus

Laadimme perheoikeudellisia asiakirjoja kiinteällä hinnalla verkkotilauksina. Voit tehdä tilauksen sivulta löytyvällä lomakkeella. Tämän jälkeen perheoikeuteen erikoistunut juristimme on apunasi ja varmistaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti, että asiakirja on toiveidenne mukainen ja täyttää kaikki lain asettamat muotovaatimukset. Huipputason automaatiojärjestelmämme pitää huolen siitä, että koko prosessi on kustannustehokas ja sujuva.

Kevytjuridiikan palvelumalli takaa varmasti laadukkaan lopputuloksen

1. Lähetä tilaus verkkolomakkeella

Automatisoidulla lomakkeella kysytään tarvittavat tiedot asiakirjan ensimmäisen luonnoksen laadintaa varten.

Voit lähettää lomakkeen, vaikka kaikki tiedot eivät olisi vielä selvillä. Tietoja voidaan täydentää koko laadintaprosessin ajan.
Screenshot picture of Kevytjuridiikka order form
A preview picture of an agreement

2. Tarkista sähköpostiin lähetetyt asiakirjat

Saat ensimmäisen luonnoksen sähköpostiin nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

Lähetämme samalla tiedon mahdollisista puuttuvista tiedoista tai muista juristin tekemistä huomioista toiveisiinne liittyen.

3. Jatka eteenpäin annettujen ohjeiden mukaisesti tai lähetä kysymyksiä juristille

Jos muutoksia ei tarvita voit jatkaa asiassa samantien eteenpäin lähettämiemme jatko-ohjeiden mukaisesti.

Jos tarvitset päivityksiä tai mitä tahansa muuta apua, kokenut juristimme on apunasi.
A picture of client looking at a mobile phone

“Asiakirjan laadinta oli helpompaa kuin olisin voinut uskoa.”

– Hannele, 60 vuotta, ASIAKAS

0-12 h

Keskimääräinen ensimmäisen luonnoksen valmistusmisaika.

+50

Valikoimaamme kuuluu kymmeniä äärimmäisen laadukkaita verkossa tilattavia sopimuksia ja asiakirjoja, sekä automatisoituja oikeudellisia prosesseja.

100%

Kaikki laatimamme asiakirjat täyttävät lain asettamat muotovaatimukset.

Korkea laatu ja järkevä hintataso

"Kevytjuridiikka on verkkolakipalveluiden pioneereja Suomessa. Olemme vuodesta 2017 asti tarjonneet paremman tavan hoitaa lakiasiat helposti kuntoon kotisohvalta ja toimistosta.

Viimeisintä teknologiaa ja tehokkaita palvelumalleja hyödyntämällä kykenemme ratkaisemaan vaativatkin lakiasiat tehokkaasti, nopeasti ja ammattitaitoisesti ilman tee-se-itse-ratkaisujen riskejä ja puutteita.

Kevytjuridiikalta ostaessasi palvelusta vastaa aina kokenut juristi, jonka oikeudellinen osaaminen on huippuluokkaa.

Tuottamamme lakipalvelut ovat vastuuvakuutettua. Palvelumallimme toimivuus on todistettu myös käytännössä ja yrityksemme on ansainnut korkeimman mahdollisen Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatin.

Valitsemalla Kevytjuridiikan voit luottaa siihen, että asiasi on osaavissa käsissä."

— Toimitusjohtaja, päälakimies Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
A business owner looking directly at the camera

Muita asiakirjoja ja palveluita

Testamentti

75,00 €

Tutustu lisää tästä! 

Edunvalvonta (valtakirja)

Mitä tietoja tarvitsen tilausvaiheessa?
Näette tarvittavat tiedot suoraan lomakkeelta vastaamalla kysymyksiin annettussa järjestyksessä.
Voinko tehdä tilauksen vaikka kaikkia asiakirjaan tulevia tietoja ei ole tilaushetkellä saatavilla?
Ilman muuta. Voit toimittaa osan pyydetyistä tiedoista myöhemmin. Kirjatkaa tällöin puuttuvan tiedon kohdalle 0 (numero nolla) tai - (viiva-merkki).
Voiko asiakirjaan tulevia tietoja muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen?
Ehdottomasti kyllä. Asiakirjaan voidaan tehdä päivityksiä esimerkiksi heti ensimmäisen luonnoksen valmistumisen jälkeen.
Voinko kokeilla lomaketta ennen tilausta?
Ilman muuta. Voitte kokeilla lomaketta vapaasti aina vahvistussivulle asti. Lomaketta ei voi kuitenkaan lähettää hyväksymättä palveluehtoja ja palvelun hintaa.

Hae verkkopalvelusta antamalla hakusana alle:

>/>>