Palveluehdot

läpinäkyvät ja reilut ehdot

Palveluehtomme on laadittu meidän ja asiakkaidemme etujen turvaamiseksi.

Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy Palveluehdot

1. Johdanto

Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy ("Kevytjuridiikka") on suomalainen lakiasiaintoimisto, joka tarjoaa lakipalveluita yksityishenkilöille sekä yrityksille ja muille yhteisöille. Palveluiden tarjoamisesta vastaa:

Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
Y-tunnus: 2821272-6 
asiakaspalvelu@kevytjuridiikka.fi

Nämä Palveluehdot määrittävät pelisäännöt, joita sovelletaan ostaessasi palveluita Kevytjuridiikalta ja käyttäessäsi verkkopalveluamme.  

Sinun on asiakkaana ("Asiakas") hyväksyttävä nämä Palveluehdot kokonaisuudessaan käyttääksesi verkkopalveluamme osoitteessa www.kevytjuridiikka.fi.

2. Kevytjuridiikan tarjoamat palvelut

Kevytjuridiikan palvelut koostuvat ensisijaisesti lakipalveluista ja oikeudellisesta neuvonnasta eri oikeudenaloilla. Oikeudellisen neuvonnan lisäksi juristimme tarjoavat konsultointia mm. sopimusmuotoilun ja oikeusteknologian hyödyntämisessä.

Oikeudellisesta neuvonnasta vastaa aina vähintään yksi oikeustieteen maisterin tutkinnon tai ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut lakimies, jonka tutkinto on tunnustettu Suomessa tavalla, joka antaa oikeuden toimia oikeustieteen maisterin pätevyyden vaatimissa tehtävissä Suomessa (esim. OTM/OTK/LL.M).

Lainopillista osaamista vaativien palveluiden lisäksi Kevytjuridiikka tarjoaa myös yritystoimintaa laajemmin tukevaa strategista tukea valituille yritysasiakkaille ja yrittäjille. Kevytjuridiikka ei kuitenkaan tarjoa taloudellista neuvonantoa taikka vastaavaa kaupallista ohjausta, emmekä täten vastaa tarjoamiemme palveluiden liiketaloudellisista tai muista taloudellisista seuraamuksista missään olosuhteissa. Liiketaloudellisissa asioissa on aina syytä tukeutua erikseen asiaan erikoistuneen ammattilaisen palveluihin.

Palveluita tarjotaan yksittäisinä toimeksiantoina tai jatkuvana sopimuspalveluna (”Toimeksianto”).

3. Palveluiden tilaaminen

Kevytjuridiikan palveluita voi tilata suoraan verkkosivuilla olevien tilauslomakkeiden kautta (“Verkkotilaus”) tai pyytämällä Kevytjuridiikalta räätälöidyn toimeksiantoa koskevan Palvelutarjouksen (“Palvelutarjous”).

Verkkotilauksen ja Palvelutarjouksen mukaisen tilauksen vahvistamiseksi Asiakkaan on annettava Kevytjuridiikalle vähintään seuraavat henkilötiedot. 
1) Virallinen nimi;
2) kotiosoite; ja
3) sähköpostiosoite.

Yritysasiakkaalta vaaditaan yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön virallinen nimi sekä  yrityksen virallinen nimi ja y-tunnus. 

Verkkosivujen kautta tehty Verkkotilaus katsotaan sovituksi ja Toimeksiannon suorittamisen alkaneen, kun Kevytjuridiikka on vahvistanut tilauksen lähettämällä Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen Toimeksiannon keskeiset ehdot sisältävän tilausvahvistuksen.

Palvelutarjoukseen perustuvan toimeksiannon suorittamista koskevan sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Asiakas on hyväksynyt Kevytjuridiikan antaman Palvelutarjouksen ja Kevytjuridiikka on vahvistanut Toimeksiannon aloittamisen Asiakkaalle sähköpostitse.

4. Toimeksiantojen ja tilausten suorittaminen

Toimeksiannon sisältö ja laajuus määräytyvät Verkkotilausta koskevan tilausvahvistuksen tai Palveluntarjouksen perusteella sekä näiden Palveluehtojen mukaisesti. 

Mikäli Palvelutarjous tai Verkkotilausta koskeva tilausvahvistus sisältävät näistä Palveluehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan ensisijaisesti Palvelutarjouksen tai Verkkotilausta koskevan tilausvahvistuksen ehtoja. 

Toimeksiannot aloitetaan alkukartoituksella, jonka pohjalta toimeksiantoa lähdetään viemään eteenpäin. Alkukartoitus voidaan toteuttaa sähköisesti tarjoamalla Asiakkaan käyttöön verkkolomake tai muu vastaava kysely.

Kevytjuridiikka suorittaa kaikki toimeksiannot Asiakkaan Kevytjuridiikalle toimittamien tietojen pohjalta. Kevytjuridiikka ei hanki asiakkaan puolesta tietoja esim. virallisista lähteistä ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu erikseen.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen totuudenmukaisuudesta ja täydellisyydestä. Kevytjuridiikalla ei ole velvollisuutta tarkistaa Asiakkaan toimittamien tietojen oikeellisuutta millään tavalla. Kevytjuridiikalla on kuitenkin oikeus tarkistaa Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuus ja vaatia lisätietoa toimeksiannon suorittamiseen liittyvistä asioista, mikäli kokee tämän tarpeelliseksi.

Yhteydenpito Asiakkaan ja Kevytjuridiikan välillä tapahtuu pääsääntöisesti kirjallisesti sähköpostitse. Kevytjuridiikalla on oikeus käyttää myös muita sähköisiä työkaluja ja automaatioratkaisuja toimeksiantojen suorittamisessa. Muista yhteydenpitotavoista on sovittava erikseen.

Kevytjuridiikka pyrkii kaikessa toiminnassaan vähentämään paperin käyttöä. Toimeksiantoihin liittyvät materiaalit, asiakirjat ja sopimukset toimitetaan asiakkaalla ensisijaisesti digitaalisessa muodossa. Muista toimitustavoista on sovittava erikseen ja Kevytjuridiikka varaa oikeuden periä näistä erillisen kulu- ja käsittelymaksun.

Kevytjuridiikka pyrkii varmistamaan mahdolliset esteet palvelun tarjoamiselle etukäteen. Tutkimus mahdollisista esteellisyyksistä suoritetaan asiakkaan antamien tietojen pohjalta, mikäli se on toimeksiannon luonteen johdosta tarpeen. Asiakas on velvollinen antamaan Kevytjuridiikalla totuudenmukaiset tiedot.

Kevytjuridiikalla on oikeus keskeyttää Toimeksiannon suorittaminen, milloin tahansa oman harkintansa perusteella ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostitse tai muuta tiedossa oleva yhteystietoa käyttäen. Kevytjuridiikka ei vastaa keskeytyksestä asiakkaalle johtuvista kuluista tai vahingoista.

5. Palkkiot ja kulut

Kevytjuridiikalla on oikeus veloittaa palveluistaan voimassaolevan hinnastonsa mukainen palkkio.

Verkkotilausten perusteella suoritettavien Toimeksiantojen osalta palvelun hinta ilmoitetaan tilauslomakkeella ja tilausvahvistuksessa. Palvelutarjoukseen perustuvista Toimeksiannoista veloitetaan Palvelutarjouksen mukainen palkkio. 

Toimeksiantojen suorittamisen yhteydessä sovituista lisätöistä veloitetaan hinnaston mukainen palkkio, ellei muusta ole sovittu.

Mikäli muusta ei ole sovittu, Kevytjuridiikalla on oikeus veloittaa tekemästään työstä yksityisasiakkailta 125€ per tunti (sis. alv) ja yritysasiakkailta 150€ per tunti (alv 0%).

Kevytjuridiikka voi Toimeksiantoja koskevan keskustelun yhteydessä antaa  Asiakkaalle hinta-arvion tai kiinteän maksimihinnan koskien tiettyä palvelua tai palvelun osaa.

Hinta-arvio on aina suuntaa antava, eikä Kevytjuridiikka voi taata palvelun tuottamista loppuun asti hinta-arvioon perustuvalla hinnalla. Hinta-arvio on ainoastaan arvio ja tavoite. Toimeksiannosta veloitettavan palkkion loppusumma määräytyy tällöinkin tosiasiallisesti käytetyn ajan perusteella.  

Annettu maksimihinta sitoo Kevytjuridiikkaa eikä Kevytjuridiikalla ole oikeutta veloittaa toimeksiannosta maksimihintaa suurempaa palkkiota ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää. Maksimihinnasta ilmoitetaan aina termillä maksimihinta.

Maksimihinta kattaa asiantuntijan työmäärää yleisen hinnaston mukaista tuntihintaa vastaavan aikamäärän verran. Esimerkiksi yleisen tuntiveloituksen ollessa yksityisasiakkaille 125€/ tunti, kattaa maksimihinta 250€ enintään kaksi tuntia asiantuntijan työtä).  

Kiinteähintaiset palvelut on mitoitettu siten, että yli 90% toimeksiannoista saadaan päätökseen ilmoitetulla kiinteällä hinnalla. Kevytjuridiikka ei voi kuitenkaan luvata, että kaikki kiinteähintaiset toimeksiannot saadaan viimeisteltyä kiinteään hintaan sisältyvällä työmäärällä, esim. jos työmäärä osoittautuu toimeksiannon kuluessa alkuperäistä suuremmaksi. Täten joissain kiinteähintaisissa toimeksiannoissa voidaan joutua turvautumaan lisämaksulliseen työhön toimeksiannon viimeistelemiseksi.

Kiinteähintaisen palvelun tarkempi sisältö ja erityisehdot annetaan Verkkotilausta koskevalla tilauslomakkeella ja tilausvahvistuksessa tai Palvelutarjouksessa. Mikäli sisältyvästä työmäärästä ei ole muuta sovittu, kiinteä hinta sisältää asiantuntijan työmäärää enintään 1,5 kertaa yleisen hinnaston mukaista tuntihintaa vastaavan aikamäärän verran (esimerkiksi yleisen tuntiveloituksen ollessa yksityisasiakkaille 125€/tunti, kattaa kiinteähinta 250€ enintään kolme tuntia asiantuntijan työtä).

Vaikka toimeksiannot pyritään saamaan päätökseen annettujen hinta-arvioiden, maksimihintojen tai kiinteähintaisten palkkioiden puitteissa, Kevytjuridiikka ei valitettavasti voi  taata toimeksiannon suorittamista päätökseen annetun hinta-arvion, maksimihinnan tai kiinteän hinnan puitteissa. Mikäli asiakas ei hyväksy lisätyötä ja toimeksianto keskeytetään, asiakas sitoutuu maksamaan ennen keskeytystä suoritetun osuuden toimeksiannosta annetun hinta-arvion tai maksimihinnan, kiinteän hinnan tai hinnaston mukaisen palkkion maksuehtojen mukaisesti.

6. Laskutus ja maksuehdot

Toimeksiannot laskutetaan toimeksiannon alettua tai viimeistään toimeksiannon päätyttyä asiakkaalle lähetettävällä yksilöllisellä Maksulinkillä. Maksulinkin kautta asiakas voi maksaa toimeksiannon lukuisten eri maksutapojen avulla.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Kevytjuridiikan asiakaspalveluun.

Maksupalveluntarjoajan yhteystiedot:

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Asiakas sitoutuu maksamaan Toimeksiantoa koskevat palkkiot eräpäivään mennessä. Eräpäivä on 30 päivää maksulinkin lähettämisestä.

Kevytjuridiikalla on oikeus vaatia kaikista Toimeksiannoista ennakkomaksua taikka laskuttaa suoritettua osuutta koskeva palkkion määrä kesken toimeksiannon.

Kevytjuridiikalla on oikeus olla aloittamatta tai keskeyttää aloitetun tilauksen suorittaminen, kunnes etumaksua taikka Toimeksiantoa tai sen osaa koskeva maksu on vastaanotettu. 

Maksuviivästyksistä peritään korkolain mukainen viivästyskorko, kuitenkin vähintään 7% vuotuista korkoa vastaava määrä.  Viivästyneet maksut voidaan siirtää eteenpäin ulkopuoliselle palveluntarjojalle viivästysmaksu- ja perintäkäsitelyä varten. Asiakas vastaa muistutus- ja perintäkuluista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Yksityisasiakkaiden osalta verkkosivuilla tai Palvelutarjouksessa ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero. Yritysasiakkaiden hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muista maksutavoista on sovittava erikseen. Kevytjuridiikalla on oikeus veloittaa muista maksuista erillinen käsittelypalkkio ja maksutapakulu.

7. Tyytyväisyys- ja laatutakuu asiakirjoille

Kevytjuridiikka antaa verkkopalvelusta tilatuille kiinteähintaisille asiakirjoille tyytyväisyys- ja laatutakuun. Tyytyväisyys- ja laatutakuu kattaa sen, että laaditut asiakirjat täyttävät lain muotovaatimukset.

Mikäli asiakas toteaa, että laadittu asiakirja ei täytä lain muotovaatimuksia, on asiakkaalla oikeus keskeyttää Toimeksianto, missä vaiheessa tahansa ennen Toimeksiannon päättymistä ilmoittamalla siitä Kevytjuridiikalle sähköpostitse. Asiakkaan tulee ilmoituksen yhteydessä ilmoittaa vetoavansa tyytyväisyys- ja laatutakuuseen ja ilmoitettava, miltä osin hän katsoo asiakirjan olevan puutteellinen.

Kevytjuridiikka käsittelee ilmoituksen mahdollisimman pian vastaanottamisen jälkeen. Mikäli Kevytjuridiikka toteaa asiakirjassa olevan muotovaatimuksiin liiityvä virhe, Kevytjuridiikalla on oikeus korjata tilanne toimittamalla uusi asiakirja 30 päivän kuluessa asiakkaan tyytyväisyys- ja laatutakuuseen vetoamisen vastaanottamisesta. Mikäli Kevytjuridiikka toteaa kokonaisharkintansa perusteella, että tilannetta ei korjata, taikka voida korjata, peruutetaan tilaus.

Tyytyväisyys- ja laatutakuu raukeaa toimeksiannon tai sen osan valmistuttua ja viimeistään 14 päivän kuluttua tilausta koskevan maksulinkin tai laskun lähettämisestä.

Tyytyväisyys- ja laatutakuu ei kata tilanteita, joissa Kevytjuridiikka ei voi laatia asiakirjaa asiakkaan toivomassa muodossa lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä tai muusta vastaavasta syystä johtuen.

Tyytyväisyys- ja laatutakuu ei kata tilanteita, joissa asiakkaan toiveiden täyttäminen ei ole mahdollista ilman lisätyötä, eikä asiakas sitoudu maksamaan lisätyöstä veloitettavaa lisämaksua.

8. Peruutusehdot

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto veloituksesta siiheen saakka, kunnes toimeksianto on aloitettu. Kevytjuridiikan aloitettua toimeksiannon on asiakas velvollinen maksamaan toimeksiannosta hinnaston tai tilausvahvistuksen mukaisen hinnan.

Toimeksiannon katsotaan alkaneen siitä hetkestä, kun Kevytjuridiikka on ryhtynyt toimiin toimeksiannon edistämiseksi. Viimeistään toimeksiannon katsotaan alkaneen ja peruutusoikeuden päättyneen sillä hetkellä, kun Kevytjuridiikka on lähettänyt  ensimmäisen toimeksiantoa koskevan sähköpostiviestin tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kevytjuridiikka pidättää oikeuden peruuttaa tai keskeyttää toimeksiannon suorittamisen omalla päätöksellään, milloin tahansa, lähettämällä keskeytyksestä ilmoituksen asiakkaan sähköpostiin. Kevytjuridiikka ei ole velvollinen korvaamaan keskeytyksestä tai peruutuksesta Asiakkaalle koituvia kuluja tai vahinkoja.

Asiakkaan katsotaan lopullisesti hyväksyneen Toimeksiannon ja sitä koskevan palkkion, mikäli Asiakas ei reklamoi asiasta Kevytjuridiikalle 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. 

9. Kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus

Kuluttaja-asiakkailla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa verkosta ostetut tilaukset 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta,  jos toimeksiantoa ei ole ehditty aloittamaan ennen peruuttamisilmoituksen vastaanottamista.

Digitaalisten tuotteiden / palveluiden ja muiden laadittujen asiakirjojen ja annetun neuvonnan osalta peruuttamisoikeus päättyy heti aloitettuamme toimeksiannon toimituksen. Lähettämällä tilauksen hyväksyt, että toimitus voidaan aloittaa heti tilauksen vastaanottamisen jälkeen.

Kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus raukeaa kaikissa tllanteissa viimeistään 14 päivän kuluttua tilausvahvistuksen päivämäärästä.

Peruutusilmoituksen voi tehdä lähettämällä tilauksen yhteydessä annetusta sähköpostiosoitteesta vapaamuotoisen peruutusilmoituksen  osoitteeseen asiakaspalvelu@kevytjuridiikka.fi. Viestissä on ilmoitettava vähintään asiakkaan vetoavan kuluttajasuojalain mukaiseen peruutusoikeuteen, tilausnumero sekä asiakkaan nimi.

Kuluttajansuojalain mukaisen peruutusoikeuden päätyttyä toimeksiantoon sovelletaan kohdan 8. mukaisia yleisiä peruutusehtoja.

10. Vastuuasiat

Kevytjuridiikka on ottanut oikeudellista neuvontaa varten vastuuvakuutuksen, joka tuo asiakkaille lisäturvaa Kevytjuridiikalta ostetuista lakipalveluista. Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan Asiakkaalle Kevytjuridiikan palveluista aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Lisäksi mm. edellytetään, että Kevytjuridiikka on Toimeksiannon perusteella korvausvastuussa vahingosta joko Asiakkaalle tai muulle henkilölle nimenomaisen lainsäännöksen perusteella.

Kevytjuridiikka ei vastaa mistään muista kuin vastuuvakuutuksen kattamista vahingoista. Kevytjuridiikka ei täten vastaa esimerkiksi palveluidensa tai tuotteidensa aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta, tulon menetyksestä tai muusta taloudellisesta vahingosta, ellei vastuuvakuutuksen ehdoista nimenomaisesti muuta johdu.

Kevytjuridiikka ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu Toimeksiannon yhteydessä annetun neuvonnan tai muun palvelun käyttämisestä muussa kuin tilauksen mukaisessa yhteydessä tai jos niitä käytetään muun tahon kuin tilauksen tehneen Asiakkaan hyväksi.

Kevytjuridiikka ei  ole velvollinen täyttämään tilausta tai korvaamaan asiakkaalle vahinkoja, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

Vastuuvakuutusta koskevat tarkemmat ehdot ovat saatavilla pyynnöstä.

11. IPR- ja muut oikeudet

Kevytjuridiikan Asiakkaalle toimittamien asiakirjojen, luovutetun tai tuottaman tiedon, verkkosivustoltamme löytyvän materiaalin tai minkään muun Kevytjuridiikan tuottaman tai omistaman materiaalin käyttäminen mihinkään muuhun kuin Toimeksiannon, tai Kevytjuridiikan kanssa tehdyn erillisen kirjallisen sopimuksen, mukaiseen yksilölliseen tarkoitukseen on  kielletty. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että esimerkiksi asiakkaalle laaditun asiakirjan kopioiminen ja/tai luovuttaminen toisen henkilön käyttöön ilman erillistä kirjallista lupaa tai uutta tilausta on kielletty.

Verkkosivuston (www.kevytjuridiikka.fi) sisällön, laadittujen asiakirjojen, sopimusten,  teknisten sovellusten, muotoilu- ja liiketoimintaprosessien tai teknisten ratkaisujen minkäänlainen kaupallinen tai ei-kaupallinen hyödyntäminen ilman Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy:n kirjallista lupaa on kielletty. Jos sivuston käyttäjä tai vierailija haluaa käyttää tilattua palvelua, tuotetta, verkkosivustoa tai sen osaa, verkkosivuston sisältämää tietoa tai sivustolla käytettävää teknologiaa missään muussa roolissa tai tarkoituksessa kuin potentiaalisena tai olemassa olevana Asiakkaana toimeksiannon mukaisesti, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme lisenssiehtojen saamiseksi.

Asiakas ja verkkosivuston käyttäjä sitoutuu korvaamaan Kevytjuridiikan IPR- ja muiden oikeuksien rikkomisesta Kevytjuridiikalle aiheutuneet välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisesti.

12. Muut ehdot

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Tietosuojaselosteen määräyksiä.

Kevytjuridiikka noudattaa  toiminnassaan voimassaolevaa Suomen lainsäädäntöä ja Suomen Lakimiesliiton eettisiä ohjeita.

Kevytjuridiikalla on oikeus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja alihankkijoita Toimeksiantojen suorittamiseen. Jos palvelun suorittamiseen osallistuu ulkopuolisia asiantuntijoita vastuu projektin johtamisesta säilyy kuitenkin Kevytjuridiikalla.

Kaikki palvelut suoritetaan luottamuksellisesti. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laista tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu. Asiakastietoja voidaan kuitenkin tallentaa tietoteknisiin järjestelmiin, joiden hallinnoinnista ja ylläpidosta voi vastata ulkopuolinen yritys. Henkilötietojen tallentamisesta ja käyttämisestä kerrotaan tarkemmin Tietosuojaselosteessa.

Kevytjuridiikalla on oikeus muuttaa näitä Palveluehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Toimeksiantoihin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävillä osoitteessa www.kevytjuridiikka.fi.

Näihin Palveluehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen neuvottelujen kautta käsitellään erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus viedä riita-asia myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

CEO potrait chest above

Juristimme avustavat mielellään lisää.