Lue lisää

Velkakirja

Velkakirjalla sovitaan velan määrästä ja velan takaisinmaksun koskevista ehdoista.

01.

Mikä on velkakirja?

Velkakirja KEVYESTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

Velkakirja on asiakirja, joka toimii todisteena velan olemassaolosta. Velkakirjassa sovitaan velallisen ja velkojan välisen velan keskeisistä ehdoista, kuten velan määrästä, velan takaisinmaksusta sekä koron määrästä. Velkakirjan allekirjoittaessaan velallinen sitoutuu maksamaan velkakirjassa vahvistetun velan velkakirjan mukaisin ehdoin.

02.

Mistä velkakirjalla voidaan sopia?

velkakirjan eri muodot

Velkakirja voidaan laatia erilaisissa muodoissa. Vaihtoehtoisia muotoja ovat esimerkiksi ns. tavallisen velkakirja,  jossa velallinen sitoutuu maksamaan velan määrän velkakirjassa nimetylle henkilölle velkakirjassa mainittuna eräpäivänä. Velkakirja voidaan laatia myös haltijavelkakirjan muodossa, jossa velallinen sitoutuu maksamaan velan velkakirjan mukaisin ehdoin velkakirjan haltijalle.

Nykypäivänä velkakirjat laaditaan useimmiten koskemaan rahasumman käyttämistä avoina tai tiettyä tarkoitusta varten. Velkakirjoja voidaan hyödyntää myös aviopuolisoiden yhteisen asunnon tai kiinteistön rahoittamiseen liittyvien suhteiden selkeyttämisessä.

03.

Milloin velkakirjan voi laatia?

velkakirjan laadinnan ajankohta ja laadinnan tarve

Velkakirjan voi laatia aina, kun lainataan rahaa toiselle henkilölle. Velkakirjan laatiminen on suositeltavaa etenkin seuraavissa tilanteissa:

  • Jos lainaat suuremman rahasumman, velkakirjan laatiminen on suositeltavaa. Velkakirja toimii todisteena lainasta ja voi auttaa välttämään myöhempien riitojen syntymistä.
  • Jos laina on pitkäaikainen, velkakirjassa on tärkeää sopia lainan takaisinmaksuehdoista selkeästi.
  • Velkakirja voi olla hyödyllinen työkalu verosuunnittelussa. Esim. lainan korko voi olla verovähennyskelpoinen velalliselle.
04.

Miten velkakirja laaditaan?

kevytjuridiikan ratkaisuehdotus

Velkakirjan laatiminen on suositeltavaa tehdä yhteistyössä kokeneen juristin kanssa. Juristi voi varmistaa, että velkakirja on laadittu oikein ja täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset.

Laadimme velkakirjoja kiinteällä hinnalla verkkotilauksina. Tilauksen voitte tehdä sivulta löytyvällä tilauslomakkeella.

Lomakkeella pääset lähettämään tarvittavat tiedot ja varallisuusoikeuteen erikoistunut kokenut juristimme on apunasi tarpeen mukaan ja varmistaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti, että velkakirja on toiveenne mukainen.

Varmistamme myös, että velkakirja täyttää kaikki lain asettamat muotovaatimukset ja ohjaamme jatkotoimissa (mm. allekirjoitukset, todistajien valinta ja rekisteröinti).

Huipputason automaatiojärjestelmämme pitää huolen siitä, että koko prosessi on kustannustehokas ja sujuva.

Married couple shoes and feet below knee in fancy outfits

Tilaa laadinta Kevytjuridiikalta

Virallinen ja pätevä asiakirja

Kiinteä hinta laatutakuullla

Sisältää juristin neuvonnan

Nopea toimitus sähköpostiin