YLÖS

Testamentti

Testamentilla määrätään itse omasta perinnöstä
Hinta:
75,00 €
Toimitusaika:
Heti-1 päivää
Sisältää lakimiehen aikaa:
30 minuutia

Testamentti kevyesti ja ymmärrettävästi

Testamentti on asiakirja, jolla määrätään siitä, kuinka testamentin tekijän omaisuus jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Oikein laadittu testamentti muodostaa pitävän määräyksen siitä, kuinka testamenttaajan omaisuus jaetaan hänen kuolemansa jälkeen.

Perinnöstä voidaan Suomessa määrätä erittäin laajasti ja vapaasti, kunhan testamentti laaditaan lain asettamia muotovaatimuksia noudattaen. Useimmiten ainoaksi rajoittavaksi asiaksi jää mahdollisten rintaperillisten  lakiosavaateen huomioiminen.

Suomessa perintöoikeus lähtee siitä, että ilman testamenttia kuolleen omaisuus jaetaan aina suoraan perintökaaren oletussäännösten kautta. Lain nojalla vainajan omaisuuden perivät ensisijaisesti rintaperilliset (lapset, lastenlapset, jne.) ja näiden puuttuessa aviopuoliso, vanhemmat ja sisarukset lain määräämässä järjestyksessä. Esimerkiksi avopuolisot eivät peri toisiaan lainkaan ilman testamenttia.

Yllätys voi olla suuri myös aviopareilla, joilla on lapsia. Lain mukaan tilanne on se, että ilman testamenttia lapset perivät vanhempansa kokonaan. Lainsäätäjä on katsonut, että aviopuolisolle riittää tällöin hänen oma avio-oikeuden mukainen osuutensa yhteisestä omaisuudesta. Moni pariskunta haluaa kuitenkin, että leski perisi myös vainajan omaisuutta. Tällöin esimerkiksi puolisoiden kesken laadittava keskinäinen testamentti soveltuu tilanteeseen usein huomattavasti paremmin kuin perintökaaren oletussäännökset.

Omaisuuden selkeän jakautumisen lisäksi hyvä testamentti ehkäisee myös potentiaalisia riitoja ja auttaa optimoimaan perintöön liittyviä kuluja. Perinnönjako on erittäin tunteellinen tapahtuma ja useimmiten on kaikkien osapuolten etu, että asioista on määrätty selkeästi etukäteen. Verojen ja muiden taloudellisten seuraamusten näkökulmasta hyvin laadittu testamentti varmistaa testamentin laatijan viimeisen tahdon tehokkainta mahdollista väylää pitkin ilman tarpeettomia kustannuksia.

Testamentin eri muodot

Testamentti voi koostua monesta erilaisesta määräyksestä ja niitä voidaan luokitella usealla eri tavalla.

  • Yleistestamentti on testamenttimääräys, jossa määrätään koko omaisuus tai tietty osa (esim. yksi neljäsosa (1/4) puolet (1/2) jne.) kaikesta omaisuudesta testamentissa nimetylle henkilölle. Yleistestamentinsaajat ovat kuolinpesän osakkaita ja osallistuvat kuolinpesän hallinnointiin.
  • Erityistestamentilla eli legaatilla voidaan määrätä  tietty omaisuus (esim. esine tai rahamääärä) halutulle henkilölle. Erityistestamentinsaajasta ei kuitenkaan tule kuolinpesän osakasta.
  • Omistusoikeus tiettyyn omaisuuteen voidaan antaa joko kokonaan tai rajoitetusti. Omistusoikeustestamentin kautta testamentinsaajalla on rajoittamaton oikeus määrätä omaisuudesta haluamallaan tavalla. Omistusoikeutta voidaan myös rajata laatimalla rajoitettu omistusoikeustestamentti, jossa määrätään siitä, kenelle omaisuuden omistusoikeus siirtyy ensimmäisen testamentinsaajan jälkeen.
  • Annettavaa omaisuutta voidaan rajoittaa myös käyttöoikeuden kautta. Käyttöoikeus- ja hallintaoikeustestamentin kautta voidaan tietyn omaisuuden omistusoikeus antaa tietylle henkilölle ja käyttöoikeus toiselle henkilölle. Esimerkiksi mökin hallintaoikeus voidaan antaa lapselle ja omistusoikeus siirtää suoraan lapsenlapselle.

Testamentti voidaan laatia vain itselle (ns. henkilökohtainen testamentti) taikka yhdessä toisen henkilön kanssa (ns. keskinäinen testamentti).

Testamentin laadinnan ajankohta ja edellytykset laadinnalle

Testamenttia ei voi laatia liian aikaisin. Omaa perinnönjakoa koskevat määräykset on suositeltavaa viedä testamentin muotoon viimeistään suurempia hankintoja tehdessä, iän karttuessa tai yhteiselämää kumppanin kanssa syventäessä.

Mitä aikaisemmin asiaan täysi-ikäisyyden saavutettuaan paneutuu, sitä paremmin oman tahdon toteutuminen voidaan varmistaa. Aiemmin laadittua testamenttia on myös vaivattomampaa päivittää elämäntilanteiden muuttuessa, kun koko laadintaprosessia ei tarvitse käynnistää alusta alkaen.

Ajoissa laadittu testamentti on erityisen tärkeä avoliitossa eläville lapsiperheille ja uusperheille. Testamentti on näissä tilanteissa lähes poikkeuksetta se tärkein asiakirja, jolla perheen taloudellinen tilanne voidaan turvata toisen puolison menehtymisen varalta.Yhden hengen talouksissa itselle tärkeät henkilöt tai kohteet eivät myöskään usein tule perintöä automaattisesti lain kautta saamaan, joten oman tahdon turvaaminen ajoissa on ensiarvoisen tärkeää. Ilman testamenttia ja perillisiä omaisuus päätyy lopulta valtiolle.

Testamentin laadinta edellyttää, että testamenttaaja ymmärtää tekemänsä. Mikäli toimintakyky on heikentynyt on suositeltavaa hankkia asiasta lääkärintodistus.

Kevytjuridiikan ratkaisuehdotus

Laadimme avioehtosopimuksia kiinteällä hinnalla verkkotilauksina. Voit tehdä tilauksen sivulta löytyvällä tilauslomakkeella. Tämän jälkeen perheoikeuteen erikoistunut juristimme on apunasi tarpeen mukaan ja varmistaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti, että avioehtosopimus on toiveenne mukainen. Varmistamme myös, että avioehto täyttää kaikki lain asettamat muotovaatimukset ja ohjaamme jatkotoimissa (mm. allekirjoitus ja rekisteröinti). Huipputason automaatiojärjestelmämme pitää huolen siitä, että koko prosessi on kustannustehokas ja sujuva.

Kevytjuridiikan palvelumalli takaa varmasti laadukkaan lopputuloksen

1. Lähetä tilaus verkkolomakkeella

Automatisoidulla lomakkeella kysytään tarvittavat tiedot asiakirjan ensimmäisen luonnoksen laadintaa varten.

Voit lähettää lomakkeen, vaikka kaikki tiedot eivät olisi vielä selvillä. Tietoja voidaan täydentää koko laadintaprosessin ajan.
Screenshot picture of Kevytjuridiikka order form
A preview picture of an agreement

2. Tarkista sähköpostiin lähetetyt asiakirjat

Saat ensimmäisen luonnoksen sähköpostiin nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

Lähetämme samalla tiedon mahdollisista puuttuvista tiedoista tai muista juristin tekemistä huomioista toiveisiinne liittyen.

3. Jatka eteenpäin annettujen ohjeiden mukaisesti tai lähetä kysymyksiä juristille

Jos muutoksia ei tarvita voit jatkaa asiassa samantien eteenpäin lähettämiemme jatko-ohjeiden mukaisesti.

Jos tarvitset päivityksiä tai mitä tahansa muuta apua, kokenut juristimme on apunasi.
A picture of client looking at a mobile phone

“Asiakirjan laadinta oli helpompaa kuin olisin voinut uskoa.”

– Hannele, 60 vuotta, ASIAKAS

0-12 h

Keskimääräinen ensimmäisen luonnoksen valmistusmisaika.

+50

Valikoimaamme kuuluu kymmeniä äärimmäisen laadukkaita verkossa tilattavia sopimuksia ja asiakirjoja, sekä automatisoituja oikeudellisia prosesseja.

100%

Kaikki laatimamme asiakirjat täyttävät lain asettamat muotovaatimukset.

Korkea laatu ja järkevä hintataso

"Kevytjuridiikka on verkkolakipalveluiden pioneereja Suomessa. Olemme vuodesta 2017 asti tarjonneet paremman tavan hoitaa lakiasiat helposti kuntoon kotisohvalta ja toimistosta.

Viimeisintä teknologiaa ja tehokkaita palvelumalleja hyödyntämällä kykenemme ratkaisemaan vaativatkin lakiasiat tehokkaasti, nopeasti ja ammattitaitoisesti ilman tee-se-itse-ratkaisujen riskejä ja puutteita.

Kevytjuridiikalta ostaessasi palvelusta vastaa aina kokenut juristi, jonka oikeudellinen osaaminen on huippuluokkaa.

Tuottamamme lakipalvelut ovat vastuuvakuutettua. Palvelumallimme toimivuus on todistettu myös käytännössä ja yrityksemme on ansainnut korkeimman mahdollisen Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatin.

Valitsemalla Kevytjuridiikan voit luottaa siihen, että asiasi on osaavissa käsissä."

— Toimitusjohtaja, päälakimies Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
A business owner looking directly at the camera

Muita asiakirjoja ja palveluita

Edunvalvonta (valtakirja)

50,00 €

Tutustu lisää tästä! 

Testamentti

Mitä tietoja tarvitsen tilausvaiheessa?
Näette tarvittavat tiedot suoraan lomakkeelta vastaamalla kysymyksiin annettussa järjestyksessä.
Voinko tehdä tilauksen vaikka kaikkia asiakirjaan tulevia tietoja ei ole tilaushetkellä saatavilla?
Ilman muuta. Voit toimittaa osan pyydetyistä tiedoista myöhemmin. Kirjatkaa tällöin puuttuvan tiedon kohdalle 0 (numero nolla) tai - (viiva-merkki).
Voiko asiakirjaan tulevia tietoja muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen?
Ehdottomasti kyllä. Asiakirjaan voidaan tehdä päivityksiä esimerkiksi heti ensimmäisen luonnoksen valmistumisen jälkeen.
Voinko kokeilla lomaketta ennen tilausta?
Ilman muuta. Voitte kokeilla lomaketta vapaasti aina vahvistussivulle asti. Lomaketta ei voi kuitenkaan lähettää hyväksymättä palveluehtoja ja palvelun hintaa.

Hae verkkopalvelusta antamalla hakusana alle:

>/>>