YLÖS

Erottelukirja

Erottelukirjalla avioeron osapuolten omaisuudet erotellaan lopullisesti
Hinta:
250,00 €
Toimitusaika:
1-3 päivää
Sisältää lakimiehen aikaa:
3 tuntia

Erottelukirja kevyesti ja ymmärrettävästi

Avioliiton solmimisen myötä aviopuolisoille syntyy avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioliiton päättyessä yhteenlaskettu omaisuus tulee joko osittaa tai erotella. Ositus toimitetaan silloin, kun puolisoilla on avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Erottelu toimitetaan silloin, kun puolisoilla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Joissain tilanteessa voidaan joutua suorittamaan ositus ja erottelu, jos osa omaisuudesta on avio-oikeuden piirissä ja osa omaisuudesta on avio-oikeuden ulkopuolella.

Osituksesta laaditaan kirjallinen osituskirja (eli ositusssopimus) ja erottelusta laaditaan kirjallinen erottelukirja (eli erottelusopimus).

Avio-oikeutta on voitu rajoittaa laatimalla avioehto, jossa aviopuolisoiden avio-oikeutta toistensa omaisuuteen rajoitetaan kokonaan tai osittain. Avio-oikeutta voidaan rajoittaa myös testamentin tai lahjakirjan määräyksin.  

Avioliiton päätyttyä puolisoiden on itse huolehdittava siitä, että heidän omaisuutensa jaetaan lopullisesti ja pysyvästi. Jos avio-oikeus on suljettu kokonaan tapahtuu tämä laatimalla molempien puolisoiden allekirjoituksillaan vahvistama erottelukirja. Viimeistään toisen kuollessa tulee selvityksen alle se, kuinka puolisoiden omaisuus jaettiin avioliiton päättyessä.  

Keskeisiä näkökulmia

Laki ei aseta tarkkoja muotovaatimuksia erottelun suorittamiselle, mutta aikaisintaan erottelu voidaan yleensä laatia avioeron tultua vireille ja viimeistään jaon suorittaminen tulee vastaan, kun toinen entisistä puolisoista kuolee.

Erotelukirjassa sovitaan ensisijaisesti puolisoiden yhdessä omistaman omaisuuden kohtalosta, eli sovitaan siitä, kuinka puolisoiden yhdessä omistama omaisuus erotellaan lopullisesti ja pysyvästi. Yhteisen omaisuuden lisäksi on suositeltavaa vahvistaa, mikä kaikesta muusta omaisuudesta kuului kummallekin ja miten kumpikin sai pitää oman omaisuutensa.

Käytännössä erottelukirjaan kirjataan vähintään yhdessä omistetu omaisuus ja niihin kohdistuvat velat. Näiden pohjalta tehdään laskelmat molemmille tulevasta omaisuuden arvosta. Lopuksi kirjataan tilityksen muodossa sopimus siitä, kuinka omaisuus sopijapuolten kesken jaetaan.  

Omaisuuden erottelu kannattaa tehdä tarkasti ja harkitusti myös veroseuraamusten näkökulmasta.  

Ajallisesti katsottuna erottelua voidaan lähteä suunnittelemaan jo ennen avioeron vireilletuloa, jolloin voidaan pohtia saavutetaanko puolisoiden tavoitteet tehokkaimmin laatimalla esimerkiksi lisäksi erillinen päivitetty avioehto.

Käytännössä kaikkien avioparien on suositeltavaa laatia erottelukirja mahdollisimman pian avioeron vireilletulon jälkeen, jolloin kummallakin jää kirjallinen vahvistus siitä, kuinka omaisuus on jaettu. Omaisuuden erottelu on myös huomattavasti haastavampaa, jos avioerosta on ehtinyt kulua useita vuosia.

Kevytjuridiikan ratkaisuehdotus

Laadimme perheoikeudellisia asiakirjoja kiinteällä hinnalla verkkotilauksina. Tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä tilauksen sivulta löytyvällä lomakkeella. Tämän jälkeen perheoikeuteen erikoistunut juristimme on apunasi ja varmistaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti, että asiakirja on toiveidenne mukainen ja täyttää kaikki lain asettamat muotovaatimukset. Huipputason automaatiojärjestelmämme pitää huolen siitä, että koko prosessi on kustannustehokas ja sujuva.

Kevytjuridiikan palvelumalli takaa varmasti laadukkaan lopputuloksen

1. Lähetä tilaus verkkolomakkeella

Automatisoidulla lomakkeella kysytään tarvittavat tiedot asiakirjan ensimmäisen luonnoksen laadintaa varten.

Voit lähettää lomakkeen, vaikka kaikki tiedot eivät olisi vielä selvillä. Tietoja voidaan täydentää koko laadintaprosessin ajan.
Screenshot picture of Kevytjuridiikka order form
A preview picture of an agreement

2. Tarkista sähköpostiin lähetetyt asiakirjat

Saat ensimmäisen luonnoksen sähköpostiin nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

Lähetämme samalla tiedon mahdollisista puuttuvista tiedoista tai muista juristin tekemistä huomioista toiveisiinne liittyen.

3. Jatka eteenpäin annettujen ohjeiden mukaisesti tai lähetä kysymyksiä juristille

Jos muutoksia ei tarvita voit jatkaa asiassa samantien eteenpäin lähettämiemme jatko-ohjeiden mukaisesti.

Jos tarvitset päivityksiä tai mitä tahansa muuta apua, kokenut juristimme on apunasi.
A picture of client looking at a mobile phone

“Asiakirjan laadinta oli helpompaa kuin olisin voinut uskoa.”

– Hannele, 60 vuotta, ASIAKAS

0-12 h

Keskimääräinen ensimmäisen luonnoksen valmistusmisaika.

+50

Valikoimaamme kuuluu kymmeniä äärimmäisen laadukkaita verkossa tilattavia sopimuksia ja asiakirjoja, sekä automatisoituja oikeudellisia prosesseja.

100%

Kaikki laatimamme asiakirjat täyttävät lain asettamat muotovaatimukset.

Korkea laatu ja järkevä hintataso

"Kevytjuridiikka on verkkolakipalveluiden pioneereja Suomessa. Olemme vuodesta 2017 asti tarjonneet paremman tavan hoitaa lakiasiat helposti kuntoon kotisohvalta ja toimistosta.

Viimeisintä teknologiaa ja tehokkaita palvelumalleja hyödyntämällä kykenemme ratkaisemaan vaativatkin lakiasiat tehokkaasti, nopeasti ja ammattitaitoisesti ilman tee-se-itse-ratkaisujen riskejä ja puutteita.

Kevytjuridiikalta ostaessasi palvelusta vastaa aina kokenut juristi, jonka oikeudellinen osaaminen on huippuluokkaa.

Tuottamamme lakipalvelut ovat vastuuvakuutettua. Palvelumallimme toimivuus on todistettu myös käytännössä ja yrityksemme on ansainnut korkeimman mahdollisen Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatin.

Valitsemalla Kevytjuridiikan voit luottaa siihen, että asiasi on osaavissa käsissä."

— Toimitusjohtaja, päälakimies Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
A business owner looking directly at the camera

Muita asiakirjoja ja palveluita

Edunvalvonta (valtakirja)

50,00 €

Tutustu lisää tästä! 

Testamentti

75,00 €

Tutustu lisää tästä! 

Erottelukirja

Mitä tietoja tarvitsen tilausvaiheessa?
Näette tarvittavat tiedot suoraan lomakkeelta vastaamalla kysymyksiin annettussa järjestyksessä.
Voinko tehdä tilauksen vaikka kaikkia asiakirjaan tulevia tietoja ei ole tilaushetkellä saatavilla?
Ilman muuta. Voit toimittaa osan pyydetyistä tiedoista myöhemmin. Kirjatkaa tällöin puuttuvan tiedon kohdalle 0 (numero nolla) tai - (viiva-merkki).
Voiko asiakirjaan tulevia tietoja muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen?
Ehdottomasti kyllä. Asiakirjaan voidaan tehdä päivityksiä esimerkiksi heti ensimmäisen luonnoksen valmistumisen jälkeen.
Voinko kokeilla lomaketta ennen tilausta?
Ilman muuta. Voitte kokeilla lomaketta vapaasti aina vahvistussivulle asti. Lomaketta ei voi kuitenkaan lähettää hyväksymättä palveluehtoja ja palvelun hintaa.

Hae verkkopalvelusta antamalla hakusana alle:

>/>>