Avioehto on jokaisen avioparin oma valinta

Kaikkien avioparien omaisuus jaetaan viimeistään toisen kuollessa. Jako tapahtuu joko lain määräämällä tavalla tai kuten puolisot ovat itse avioehdolla määränneet. Tältä sivulta löydät:

  • Tiiviin kuvauksen avioehdosta asiakirjana.
  • Tietoa milloin ja miten avioehto tulee laatia.
  • Tilauslomakkeen avioehdon laatimiseksi yhdessä lakimiehen kanssa (75€).
Lue lisääTILAA TÄSTÄ!

Avioehto kevyesti ja ymmärrettävästi

Avioliiton solmimisen myötä puolisoille syntyy avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että molemmilla on oikeus vähintään 50% osuuteen puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan tai avioeroon.

Omaisuuden tasaaminen lain oletussäännön perusteella ei enää nykypäivänä usein vastaa puolisoiden omaa näkemystä siitä, kuinka heidän omaisuutensa tulisi avioliiton päättyessä jakaa. Lainsäätäjä onkin halunnut antaa puolisoille vapauden päättää siitä, mitä omaisuutta halutaan jättää avio-oikeuden piiriin ja mitä omaisuutta halutaan sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle. Omaisuuden avio-oikeuden alaisuudesta määrätään avioehdon avulla.

Avioehdolla voidaan täten määrätä siitä, mitä kummankin omaisuutta on avio-oikeuden piirissä ja mitä avio-oikeuden ulkopuolella. Avio-oikeus voidaan sulkea joko kaiken omaisuuden osalta tai ainoastaan tietyn avioehdossa yksilöidyn omaisuuden osalta. Avio-oikeus voidaan sulkea myös ainoastaan toisen puolison omaisuuden osalta.

Ilman erillistä määräystä avioehto on voimassa kaikissa avioliiton päättymistilanteissa. Avioehtoon voidaan kuitenkin ottaa määräys, jolla se asetetaan olemaan voimassa ainoastaan avioerotilanteessa tai toisen kuollessa. Tällöin avioehto voidaan rakentaa esimerkiksi siten, että avioerotilanteessa kummallakaan ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, mutta toisen puolison kuollessa molempien avio-oikeus on voimassa normaaliin tapaan.

Kaikkien avioparien on suositeltavaa pohtia laativatko he avioehdon vai ei. Myös avioehdon tekemättä jättäminen on syytä tehdä perustellun näkemyksen kautta. Avioehdon määräykset on myös suositeltavaa yhtenäistää testamentin määräysten kanssa.

Avioehtoa koskevat päätökset tulee tehdä ajoissa, koska avioehtoa ei ole mahdollista rekisteröidä puolison kuoleman tai avioeroasian vireilletulon jälkeen. Tästäkin yhteiselämään liittyvästä asiasta on siis hyvä sopia etukäteen - mieluiten jo silloin, kun yhteistä elämää lähdetään yhdessä rakentamaan. 

Aviopareille ja suhteensa rekisteröinneille

Jokainen avioliitto päättyy viimeistään toisen puolison kuolemaan. Samoin jokaisen avioparin omaisuus tulee jaettavaksi, eli ositeltavaksi viimeistään molempien puolisoiden kuoltua. Jos omaisuuden jakautumisesta ei itse päätetä, tapahtuu jako lain määräämällä tavalla.

kihlakumppanit ja avioparit
Avioehdon voi laatia jo ennen avioliittoa tai avioliiton aikana.
Parisuhteen rekisteröineet tai sitä aikovat
Rrekisteröityneessä parisuhteessa olevien omaisuudesta sovitaan myös avioehdolla
Avioehto on rekisteröitävä oikeaan aikaan

Avioehdon voi jättää rekisteröitäväksi heti, kun vihkipäivä on tiedossa. Tällöin avioehto tulee voimaan avioliiton tai parisuhteen rekisteröintipäivänä. Avioehtoa ei voida rekisteröidä sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut vireille, joten avioehto on rekisteröitävä  ennen avioerohakemuksen jättämistä.

ENNEN VIHKIMISTÄ TAI parisuhteen REKISTERÖINTIÄ
Avioehto astuu voimaan heti avioliiton ja suhteen rekisteröinnin yhteydessä.
Avioliiton aikana
Avioehto voidaan rekisteröidä myös avioliiton ollessa voimassa.
Avioehto rakennetaan aina omien toiveiden ympärille

Avioehdon avulla voidaan päättää mm. mitä omaisuutta suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle ja milloin avioehto on voimassa. Suosittu tapa on esimerkiksi sulkea molempien avio-oikeus toisen omaisuuteen avioeron varalta.

Valitse mitä omaisuutta avioehto koskee
Avio-oikeuden piirissä oleva omaisuus jaetaan tasan, ulkopuolelle suljettu omaisuus jää omistajalleen.
Päätä milloin avioehto on voimassa
Avioehto voidaan asettaa olemaan voimassa avioerossa ja avioliiton päättyessä toisen kuolemaan tai vain toisessa näistä.

Tilaa avioehto kiinteään hintaan 75€ (sis. alv)


Avioehtosopimuksen laadinnan tilaaminen Kevytjuridiikalta on helppoa, edullista ja turvallista. Tilaukseen sisältyy räätälöity asiakirja ja 45 minuuttia lakimiehen neuvontaa täydellä 100%:n tyytyväisyystakuulla.  Maksaminen tapahtuu valintasi mukaan joko laskulla asiakirjan laadinnan jälkeen tai pankkikortilla tilauksen yhteydessä.

Tehtyänne avioehtotilauksen siirtyy toimeksianto automaattisesti lakimiehen pöydälle. Lakimies katsoo lähtötiedot tämän jälkeen tarkasti läpi ja tekee tarvittavat lisäkysymykset ja selvitykset sähköpostitse. Koottujen tietojen avulla saamme toimitettua ensimmäisen version avioehdosta sähköpostiinne nopeasti ja turvallisesti.

Ensimmäisen version jälkeen teemme avioehtosopimukseen vielä tarvittavia muutoksia, lisäyksiä ja täsmennyksiä kunnes asiakirja on toiveenne mukainen. Tarkistamme samalla, että asiakirja varmasti täyttää lain vaatimukset ja ohjaamme allekirjoitusten ja rekisteröinnin saattamisessa asianmukaisesti loppuun. Kaikki muutokset, päivitykset ja asiakirjan toimitus sähköisesti tai postitse sisältyvät kiinteään hintaan, eikä teidän tarvitse pelätä minkäänlaisia yllätyskuluja meidän puoleltamme.

Laadimme avioehtoja myös kaksikielisenä (suomi-englanti). Kaksikielisen avioehdon hinta on kiinteä 100€ (sis. alv).

Tehokas palvelumalli takaa laadukkaan lopputuloksen

1. Lähetä tilaus verkon kautta täyttämällä tilauslomake

Asiakirjan laadinta alkaa tilauslomakkeen täyttämisellä. Tilauksen yhteydessä pääsette antamaan alustavat tiedot asiakirjan sisällöstä ja tarkemmat tiedot asiakirjan osapuolista.

2. Juristimme laatii ensimmäisen version ja tekee tarvittavat päivitykset

Juristimme laatii asiakirjan antamienne tietojen pohjalta ja lähettää ensimmäisen version  nähtäväksenne sähköpostitse. Tämän jälkeen teemme päivityksiä, kunnes olette tyytyväinen lopputulokseen.

3. Valmis asiakirja sähköpostiin ja selkeät ohjeet jatkosta

Päivitysten jälkeen lopputarkastamme asiakirjan ja varmistamme, että se täyttää kaikki lain asettamat muotovaatimukset. Toimitamme valmiin asiakirjan suoraan sähköpostiinne tai postitse kotiosoitteeseenne Suomessa. Ohjaamme samalla jatkotoimissa (ml. allekirjoitus ja rekisteröinti).

Asiakastyytyväisyys
⭐⭐⭐⭐⭐

Olemme avustaneet jo yli tuhatta yksityishenkilöä varmistamaan tahtonsa ja oikeutensa korkeatasoisten ja ymmärrettävien asiakirjojemme avulla.

Asiakkaita ympäri Suomen
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere,
Turku, Oulu + 100 muuta kaupunkia

"Kiitokset asiakirjasta. Erittäin hyvä ja vaivaton palvelu teillä. Tulen kyllä suosittelemaan muillekin teidän palveluja!"

Tuleva sulhanen
Hollola

"Kiitos ystävällisestä ja nopeasta palvelusta sekä neuvoista."

Morsian
Tampere

Korkea laatu ja järkevä hintataso

"Kevytjuridiikka tarjoaa  uuden, paremman tavan hoitaa lakiasiat optimaaliseen kuntoon.

Viimeisintä teknologiaa ja tehokkaita palvelumalleja hyödyntämällä kykenemme  ratkaisemaan vaativatkin lakiasiat tehokkaasti, nopeasti ja ammattitaitoisesti.

Kustannustehokkuutta unohtamatta!"

— Toimitusjohtaja, päälakimies Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy

Haluatko lisätietoa?

Tarjoamme kaikille uusille asiakkaille maksuttoman lähtökartoituksen, jonka avulla selvitämme palvelutarpeen ja annamme suosituksemme asian ratkaisemiseksi. Annamme samalla myös kustannusarvion.
Ota yhteyttä
Tilaa tästä!