Juristin laatima avioehto suoraan sähköpostiin

Meiltä saat avioehdon ja lakimiehen neuvonnan sisältävän paketin edulliseen hintaan.

  • Hinta 95€ (kaksikielinen FIN-ENG 115€)
  • Nopea, ymmärrettävä ja helppokäyttöinen palvelu
  • Sisältää lakimiehen neuvonnan ja muotovaatimusten tarkastamisen
Lue lisääTILAA TÄSTÄ!

Avioehto pähkinänkuoressa

Avioliiton solmimisen myötä puolisoille syntyy avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että molemmilla on oikeus vähintään 50% osuuteen puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan tai avioeroon.

Omaisuuden tasaaminen lain oletussäännösten perusteella ei enää nykypäivänä välttämättä vastaa puolisoiden omaa näkemystä asiasta. Lainsäätäjä onkin halunnut antaa puolisoille vapauden päättää siitä, mitä omaisuutta he haluavat jättää avio-oikeuden ulkopuolelle. Omaisuuden avio-oikeuden alaisuudesta määrätään avioehdon avulla.

Avioehdolla voidaan täten määrätä siitä, mikä kummankin omaisuus on avio-oikeuden piirissä ja mikä avio-oikeuden ulkopuolella. Puolison avio-oikeus omaan omaisuuteen voidaan rajata koskemaan ainoastaan tiettyä omaisuutta tai oma omaisuus voidaan sulkea kokonaan avio-oikeuden ulkopuolelle. Avio-oikeuden sulkeminen voidaan asettaa koskemaan myös vain toista puolisoa tai tiettyä omaisuutta.

Lähtökohtaisesti avioehto on voimassa avioliiton päättyessä toisen kuolemaan tai avioeroon. Avioehtoon voidaan kuitenkin ottaa myös määräys, jolla se asetetaan olemaan voimassa ainoastaan avioerotilanteessa tai toisen kuollessa. Tällöin avioehto voidaan rakentaa esimerkiksi siten, että avioerotilanteessa kummallakaan ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, mutta toisen kuollessa molempien avio-oikeus on voimassa normaaliin tapaan.

Käytännössä kaikkien avioparien on suositeltavaa pohtia laativatko he avioehdon vai johtavatko lain oletus säännökset sellaisenaan heidän oman tahtonsa mukaiseen lopputulokseen. Tyypillisiä tilanteita, joissa avioehdon laadinta on ehdottomasti suositeltavaa ovat toisen aviopuolison yritystoiminta, velkaantuminen tai tietyn omaisuuden omistajuuden suojaaminen. Avioehto on suositeltavaa laatia myös silloin, kun aviopuolisoilla on selkeästi erillistä omaisuutta tai erillisiä lapsia. Avioehto on myös aina syytä yhtenäistää mahdollisen testamentin määräysten kanssa.

Avioehdon voi laatia itsekin, mutta todellinen hyöty ja määräysten tarkoituksenmukaisuus on useimmiten syytä miettiä yhdessä asiantuntijan kanssa. Myös avioehdon tekemättä jättäminen on syytä tehdä perustellun näkemyksen kautta osana henkilökohtaisen, suvun ja puolisoiden välisen varallisuuden laajempaa suunnittelua.

Vastoin yleistä harhaluuloa, avioehto ei ole ainoastaan avioeron varalle valmisteltava sopimus. Suuri osa avioliitoista päättyy luonnollisella tavalla toisen puolison kuolemaan ja avioehtoa koskevat päätökset vaikuttavat suoraan myös mm. testamentin täytäntöönpanon ja näihin liittyviin verotuskysymyksiin.

Avioehtoa koskevat päätökset kannattaa myös tehdä ajoissa. Avioehtoa ei ole mahdollista rekisteröidä puolison kuoleman tai avioeroprosessin vireille tulon jälkeen. Tästäkin yhteiselämään liittyvästä asiasta on siis hyvä sopia etukäteen - mieluiten silloin, kun yhteistä elämää lähdetään rakentamaan. 

Avioehto on jokaisen avioparin valinta

Jokainen avioliitto päättyy viimeistään toisen puolison kuolemaan. Samoin jokaisen avioparin omaisuus tulee jaettavaksi, eli ositeltavaksi viimeistään molempien puolisoiden kuoltua. Jos omaisuuden jakautumisesta ei itse päätetä, tapahtuu jako lain määräämällä tavalla.

kihlakumppanit ja avioparit
Avioehdon voi laatia jo ennen avioliittoa tai avioliiton aikana.
Parisuhteen rekisteröineet tai sitä aikovat
Rrekisteröityneessä parisuhteessa olevien omaisuudesta sovitaan myös avioehdolla
Avioehto on rekisteröitävä oikeaan aikaan

Avioehdon voi jättää rekisteröitäväksi heti, kun vihkipäivä on tiedossa. Tällöin avioehto tulee voimaan avioliiton tai parisuhteen rekisteröintipäivänä. Avioehtoa ei voida rekisteröidä sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut vireille, joten avioehto on rekisteröitävä tätä ennen

ENNEN VIHKIMISTÄ TAI parisuhteen REKISTERÖINTIÄ
Avioehto astuu voimaan heti avioliiton ja suhteen rekisteröinnin yhteydessä.
Avioliiton aikana
Avioehto voidaan rekisteröidä myös avioliiton ollessa voimassa.
Avioehto rakennetaan aina omien toiveiden ympärille

Avioehdon avulla voidaan päättää mm. mitä omaisuutta suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle ja milloin avioehto on voimassa. Suosittu tapa on esimerkiksi sulkea molempien avio-oikeus toisen omaisuuteen avioeron varalta.

Valitse mitä omaisuutta avioehto koskee
Avio-oikeuden piirissä oleva omaisuus jaetaan tasan, ulkopuolelle suljettu omaisuus jää omistajalleen.
Päätä milloin avioehto on voimassa
Avioehto voidaan asettaa olemaan voimassa avioerossa ja avioliiton päättyessä toisen kuolemaan tai vain toisessa näistä.

Tilaus alkaa tahtonne selvittämisestä selkeän kartoituskyselyn kautta

Perheoikeuteen erikoistuneen juristin laatiman helppokäyttöisen kartoituskyselyn kautta saamme kattavan kuvan lähtötilanteesta ja toiveistanne. Tämän jälkeen asia siirtyy suoraan juristin pöydälle.

TILAA TÄSTÄ!

Tehokas palvelumalli takaa laadukkaan lopputuloksen

1. Lähetä tilaus verkon kautta vastaamalla kyselyyn

Asiakirjan laadinta alkaa tällä sivulla olevan kyselylomakkeen. Tilauksen yhteydessä pääsette antamaan alustavat tiedot asiakirjan sisällöstä ja tarkemmat tiedot asiakirjan osapuolista.

2. Juristimme laatii ensimmäisen version ja tekee tarvittavat päivitykset

Juristimme vie asian samantien asiakirjan muotoon ja lähettää sinulle ensimmäisen version sinulle katsottavaksi. Tämän jälkeen teemme tarvittavia päivityksiä, kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen.

3. Valmis asiakirja sähköpostiin ja neuvonta jatkosta

Päivitysten jälkeen asiakirjalle tehdään lopputarkastus, jonka aikana tarkastetaan, että se täyttää kaikki lain asettamat vaatimukset. Valmis asiakirja toimitetaan suoraan  sähköpostiinne tai kotiosoitteeseenne Suomessa.

Asiakastyytyväisyys
⭐⭐⭐⭐⭐

Pelkästään tämän vuoden aikana olemme avustaneet yli sataa pariskuntaa, puolisoa tai yrittäjää kirjaamaan tahtonsa omaisuuden jakautumisesta selkeän ja ymmärrettävän avioehdon muotoon.

Asiakkaita ympäri Suomen
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere,
Turku, Oulu + 17 muuta kaupunkia

"Kiitokset asiakirjasta. Erittäin hyvä ja vaivaton palvelu teillä. Tulen kyllä suosittelemaan muillekin teidän palveluja!"

Tuleva sulhanen
Hollola

"Kiitos ystävällisestä ja nopeasta palvelusta sekä neuvoista."

Morsian
Tampere

Usein kysytyt kysymykset

Alta löydät vastauksen yleisimpiin asiakirjan laadintaa koskeviin kysymyksiin.
Mitä hintaan sisältyy?

Tilauksen hintaan sisältyy kaikki, mitä asiakirjan laadintaa lakimiehen kanssa tarvitaan! Eli asiakkaan toiveiden kartoitus, ensimmäisen luonnoksen laadinta, tarvittavat päivityskierrokset, lakimiehen neuvonta, lopputarkastus, asiakirjan toimittaminen sähköpostise .pdf-tiedostona ja ohjaaminen jatkotoimissa (tulostaminen, allekirjoittaminen ja rekisteröinti).

Hintaan ei sisälly allekirjoitustilaisuuden järjestäminen tai todistajat, eikä maistraatin perimä rekisteröintimaksu joka suoritetaan suoraan maistraatille rekisteröinnin yhteydessä.

Kuinka kauan asiakirjan laadinta kestää?

Ensimmäisen version saamme valmiiksi 1-2 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Usein jopa saman arkipäivän aikana. Lopullisen version valmistuminen riippuu tarvittavista päivityksistä ja muutostoiveista. Keskimäärin asiakirja on valmiina rekisteröitäväksi 1-10 päivän kuluessa tilauksesta.

Täytyykö avioehto rekisteröidä erikseen maistraattiin?

Kyllä. Avioehto saatetaan voimaan rekisteröimällä se maistraattiin. Maistraattiin toimitetaan puolisoiden ja todistajien allekirjoittama avioehto, tästä otettu yksi kopio sekä erillinen rekisteröintilomake. Maistraatti perii rekisteröinnistä  hinnastonsa mukaisen rekisteröintimaksun.

Olemme jo naimisissa, voimmeko silti tehdä vielä avioehdon?

Ehdottomasti! Avioehdon voi laatia ennen avioliittoa tai sen aikana. Avioehto tulee kuitenkin jättää rekisteröitäväksi ennen kuin avioero on laitettu vireille. Avioeron tultua vireille avioehtoa ei voi enää rekisteröidä.

Pohdimme avioeroa, kannattaako avioehto vielä tehdä?

Avioehdon tarpeelisuus ja soveltuvuus kannattaa aina selvittää ennen avioeron laittamista vireille. Avioehdon avulla voidaan selkeyttää omaisuuden jakoa huomattavasti ja vähentää avio-oikeuden alaisen omaisuuden osittelusta syntyviä kuluja.

Haluatko lisätietoa?

Tarjoamme kaikille uusille asiakkaille maksuttoman lähtökartoituksen, jonka aikana  selvitämme palvelutarpeen ja annamme asiantuntijuuteen pohjautuvan suosituksemme asian ratkaisemiseksi.
Ota yhteyttä