Testamentin avulla perintö jaetaan oman tahdon mukaisesti

Testamentilla päätetään siitä kuinka oma tai yhteinen omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen. Ilman testamenttia perintö menee viime kädessä valtiolle. Tältä sivulta löydät:

  • Ymmärrettävän kuvauksen testamentista asiakirjana.
  • Minkälaisia testamentteja on mahdollista laatia.
  • Linkin tilauslomakkeeseen testamentin laatimiseksi lakimiehen toimesta (hinta 75€).
Lue lisääTILAA tÄSTÄ!

Testamentti kevyesti ja ymmärrettävästi

Testamentti on asiakirja, jolla määrätään siitä, kuinka testamentin tekijän omaisuus jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Perinnöstä voidaan Suomessa määrätä erittäin laajasti ja vapaasti, kunhan sillä huomioidaan rintaperillisten oikeus lakiosaansa.

Ilman testamenttia vainajan omaisuus jaetaan perintökaaren oletussäännösten kautta.  Lain mukaan omaisuuden perivät ensisijaisesti rintaperilliset (lapset, lastenlapset, jne.) ja näiden puuttuessa aviopuoliso, vanhemmat ja sisarukset lain määräämässä järjestyksessä. Esimerkiksi avopuolisot eivät peri toisiaan lainkaan ilman testamenttia. Yllätys voi olla suuri myös aviopareilla, joilla on lapsia. Jos vainajalla on lapsia perivät he ilman testamenttia vanhempansa kokonaan. Laki lähtee jälkimmäisessä tilanteessa siitä, että aviopuolisolle riittää hänen oma avio-oikeuden mukainen osuutensa yhteisestä omaisuudesta. Moni pariskunta haluaa kuitenkin, että leski perisi myös vainajan omaisuutta. Tällöin esimerkiksi puolisoiden kesken laadittava keskinäinen testamentti soveltuu tilanteeseen huomattavasti paremmin kuin lain oletussäännökset.

Omaisuuden selkeän jakautumisen lisäksi hyvä testamentti ehkäisee myös potentiaalisia riitoja ja auttaa minimoimaan kuluja. Perinnönjako on erittäin tunteellinen tapahtuma ja on usein kaikkien osapuolten etu, että asioista on määrätty selkeästi etukäteen. Verojen ja muiden taloudellisten seuraamusten näkökulmasta hyvin laadittu testamentti varmistaa testamentin laatijan viimeisen tahdon tehokkainta mahdollista väylää pitkin ilman tarpeettomia kustannuksia.

Testamenttia ei voi laatia liian aikaisin

Omaa perinnönjakoa koskevat määräykset on suositeltavaa viedä testamentin muotoon viimeistään suurempia hankintoja tehdessä, iän karttuessa tai yhteiselämää kumppanin kanssa syventäessä. Mitä aikaisemmin asiaan täysi-ikäisyyden saavutettuaan paneutuu, sitä paremmin oman tahdon toteutuminen voidaan varmistaa. Aiemmin laadittua testamenttia on myös helppo päivittää elämän edetessä.

Erityisen tärkeää testamentin laadinta ajoissa on avoliitossa elävien lapsiperheiden ja uusperheiden osalta. Testamentti on tärkein asiakirja, jolla perheen taloudellinen tilanne voidaan turvata toisen puolisoista kuollessa.

Yhden hengen talouksissa itselle tärkeät henkilöt tai kohteet eivät myöskään todennäköisesti tule perintöä automaattisesti lain kautta saamaan, joten oman tahdon turvaaminen ajoissa on ensiarvoisen tärkeää. Ilman testamenttia ja perillisiä omaisuus päätyy lopulta valtiolle.

Erilaisia testamentin muotoja ja määräyksiä

Testamentti voi koostua monesta erilaisesta määräyksestä ja niitä voidaan luokitella usealla eri tavalla.

Yleistestamentti
on testamenttimääräys, jossa määrätään koko omaisuus tai tietty osa kaikesta omaisuudesta testamentissa nimetylle henkilölle. Yleistestamentinsaajat ovat kuolinpesän osakkaita ja osallistuvat sen hallinnointiin.

Erityistestamentilla eli legaatilla voidaan määrätä juuri tietty omaisuus (esim. esine tai rahamääärä) halutulle henkilölle. Erityistestamentinsaajasta ei kuitenkaan tule kuolinpesän osakasta.

Omistusoikeus tiettyyn omaisuuteen voidaan antaa kokonaan tai rajoitetusti. Omistusoikeustestamentin kautta testamentinsaajalla on rajoittamaton oikeus määrätä omaisuudesta haluamallaan tavalla. Omistusoikeutta voidaan myös rajata laatimalla rajoitettu omistusoikeustestamentti, jossa määrätään siitä, kenelle omaisuuden omistusoikeus siirtyy ensimmäisen testamentinsaajan jälkeen.

Annettavaa omaisuutta voidaan rajoittaa myös käyttöoikeuden kautta. Käyttöoikeus- ja hallintaoikeustestamentin kautta voidaan tietyn omaisuuden omistusoikeus antaa toiselle henkilölle ja käyttöoikeus toiselle henkilölle. Esimerkiksi mökin hallintaoikeus voidaan antaa lapselle ja omistusoikeus siirtää suoraan lapsenlapselle.

Kevytjuridiikka auttaa ymmärrettävästi

Kevytjuridiikalla kaikkien asiakirjojen laadinnan lähtökohtana on asiakkaan oman tahdon toteuttaminen mahdollisimman kattavasti. Me tunnemme lain vaatimukset ja erilaiset vaihtoehdot ja autamme löytämään soveltuvan ratkaisun. Tehtävämme on selvittää ja kirjata tahtonne ymmärrettävään ja kaikki lain vaatimukset täyttävään muotoon. Palvelumme sisältää aina lakimiehen neuvonnan, jotta voimme varmistaa, että asiakirjan laatijan tahto on varmasti mahdollinen ja testamentti saadaan optimoitua yksilölliseen tilanteeseen soveltuvaksi.

Painamalla sivulta löytyvää "Tilaa tästä!" -painiketta pääset täyttämään tilauslomakkeen, jonka jälkeen lakimiehemme lähtevät rakentamaan juuri sinun tai teidän tilanteeseen parhaiten sopivaa ratkaisua.

Jokaisen on syytä varmistaa oman tahdon toteutuminen

Omaisuutemme jaetaan lopulta joko lain oletussäännösten tai testamentin määräysten mukaisesti. Jos omaisuuden jaosta ei itse päätä jaetaan omaisuus puhtaasti perintökaaren mukaisesti.

Yksittäisen henkilön testamentti
Testamentin voi laatia voi laatia jokainen täysi-ikäinen eli yli 18-vuotias missä vaiheessa elämäänsä tahansa.
keskinäinen testamentti puolisoille
Pariskunnat tai vaikkapa sisarukset voivat määrätä omaisuudestaan yhteisen asiakirjan muodossa.
Testamenttia ei voi laatia liian aikaisin

Testamentti voidaan laatia milloin tahansa testamentin tekijän täytettyä 18 vuotta. Testamentin pätevyyden varmistamiseksi testamentti on suositeltavaa laatia vielä silloin, kun testamentin tekijä on itse kiistattomasti kykenevä päättämään asioista.

Pääsääntöiseti vasta 18-vuotiaana
Testamentin saa tehdä nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa ja viisitoista vuotta täyttänyt siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita.
Viimeistään oman henkisen kunnon  heikentyessä
Testamentin tekijän on kyettävä ymmärtämään tekemänsä. Testamentti voidaan katsoa pätemättömäksi, mikäli testamentin tekijän kyky arvioida testamentin vaikutuksia on esimerkiksi sairauden johdosta vakavasti heikentynyt.
Testamentti rakennetaan aina omien toiveiden ympärille

Testamentin avulla voidaan päättää kenelle annetaan mitäkin omaisuutta ja saako perillinen omaisuuteen omistusoikeuden tai käyttöoikeuden. Testamentilla voidaan myös esimerkiksi määrätä kenelle omaisuus menee ensisijaisen perillisen jälkeen. Testamentilla voidaan myös estää perinnön päätyminen tietyille henkilöille.

Omistusoikeus ja Käyttöoikeus
Omistusoikeuden saanut perillinen saa omistusoikeuden ja maksaa perintöveron omaisuudesta. Halintaoikeuden saanut perillinen ei maksa veroa, mutta saa oikeuden käyttää omaisuutta, esim. asuntoa joko tietyn ajan tai koko elinikänsä.
Tarkentavat ja suojaavat säännökset
Omaa tahtoa on lähes aina suositeltava vahvistaa tarkentavilla säännöksillä, joilla voidaan mm. sulkea perillisen aviopuolison avio-oikeus omaisuuteen pois tai estää oman omaisuuden päätyminen entiselle puolisolle yhteisen lapsen kautta.

Tilaa testamentti kiinteään hintaan 75€ (sis. alv)

Testamentin tilaaminen Kevytjuridiikalta on helppoa, edullista ja turvallista. Tilaukseen sisältyy asiakkaan toiveen mukaan räätälöity asiakirja ja vähintään 45 minuuttia lakimiehen neuvontaa.  Maksaminen tapahtuu laskulla 14 päivän maksuajalla asiakirjan laadinnan jälkeen tai halutessasi heti tilauksen yhteydessä pankkikortilla.

Tehtyänne tilauksen toimeksianto siirtyy automaattisesti lakimiehen pöydälle. Lakimies katsoo lähtötiedot tämän jälkeen tarkasti läpi ja tekee tarvittavat lisäkysymykset ja selvitykset sähköpostitse. Koottujen tietojen avulla saamme toimitettua ensimmäisen version testamentista sähköpostiinne nopeasti ja turvallisesti.

Ensimmäisen version jälkeen teemme  asiakirjaan vielä tarvittavia muutoksia, lisäyksiä ja täsmennyksiä, kunnes se on täysin toiveenne mukainen. Tarkistamme samalla, että asiakirja varmasti täyttää kaikki lain asettamat muotovaatimukset ja ohjaamme jatkotoimissa. Muutokset, päivitykset, ohjeistus ja asiakirjan toimitus sähköisesti sisältyvät kiinteään hintaan, eikä sinun tarvitse pelätä yllätyskuluja.

Saatte testamentin laadinnan käyntiin samantien siirtymälle lomakkeelle sivun alalaidan vihreän"Tilaa tästä!" painikkeen kautta.

Tehokas palvelumalli takaa laadukkaan lopputuloksen

1. Lähetä tilaus verkon kautta vastaamalla kyselyyn

Asiakirjan laadinta alkaa tilauslomakkeen täyttämisellä. Tilauksen yhteydessä pääsette antamaan alustavat tiedot asiakirjan sisällöstä ja tarkemmat tiedot asiakirjan osapuolista.

2. Juristimme laatii ensimmäisen version ja tekee tarvittavat päivitykset

Juristimme vie asian seuraavaksi asiakirjan muotoon ja lähettää sinulle ensimmäisen version nähtäväksi. Tämän jälkeen teemme tarvittavia päivityksiä, kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen.

3. Valmis asiakirja sähköpostiin ja neuvonta jatkosta

Päivitysten jälkeen asiakirjalle tehdään lopputarkastus, jonka aikana tarkastetaan, että se täyttää kaikki lain asettamat vaatimukset. Valmis asiakirja toimitetaan suoraan  sähköpostiinne tai kotiosoitteeseenne Suomessa.

Asiakastyytyväisyys
⭐⭐⭐⭐⭐

Pelkästään tämän vuoden aikana olemme avustaneet yli sataa pariskuntaa, puolisoa tai yrittäjää kirjaamaan tahtonsa omaisuuden jakautumisesta selkeän ja ymmärrettävän avioehdon muotoon.

Asiakkaita ympäri Suomen
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere,
Turku, Oulu + 17 muuta kaupunkia

"Kiitokset asiakirjasta. Erittäin hyvä ja vaivaton palvelu teillä. Tulen kyllä suosittelemaan muillekin teidän palveluja!"

Tuleva sulhanen
Hollola

"Kiitos ystävällisestä ja nopeasta palvelusta sekä neuvoista."

Morsian
Tampere

Korkea laatu ja järkevä hintataso

"Kevytjuridiikka tarjoaa  uuden, paremman tavan hoitaa lakiasiat optimaaliseen kuntoon.

Viimeisintä teknologiaa ja tehokkaita palvelumalleja hyödyntämällä kykenemme  ratkaisemaan vaativatkin lakiasiat tehokkaasti, nopeasti ja ammattitaitoisesti.

Kustannustehokkuutta unohtamatta!"

— Toimitusjohtaja, päälakimies Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy

Haluatko lisätietoa?

Lakimiehemme auttavat mielellään vastaamaan lisäkysymyksiin.
Ota yhteyttä
Tilaa tästä!