Testamentin avulla perintö jaetaan oman tahdon mukaisesti

Testamentilla määrätään siitä kuinka omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen. Ilman testamenttia perintö jaetaan perintökaaren määräysten mukaisesti. Tältä sivulta löydät:

  • Ymmärrettävän kuvauksen testamentista asiakirjana
  • Esimerkkejä erilaisista testamenttimääräyksistä
  • Lomakkeen lakimiehen laatiman testamentin tilaamiseksi verkon kautta (hinta alk. 75€)
Lue lisääTILAA tÄSTÄ!

Testamentti kevyesti ja ymmärrettävästi

Testamentti on asiakirja, jolla määrätään siitä, kuinka testamentin tekijän omaisuus jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Perinnöstä voidaan Suomessa määrätä erittäin laajasti ja vapaasti, kunhan testamentti laaditaan lain vaatimassa muodossa ja siinä huomioidaan rintaperillisten oikeus lakiosaansa.

Suomessa perintöoikeus lähtee siitä, että ilman testamenttia kuolleen omaisuus jaetaan aina suoraan perintökaaren oletussäännösten kautta.  Lain mukaan omaisuuden perivät ensisijaisesti rintaperilliset (lapset, lastenlapset, jne.) ja näiden puuttuessa aviopuoliso, vanhemmat ja sisarukset lain määräämässä järjestyksessä. Esimerkiksi avopuolisot eivät peri toisiaan lainkaan ilman testamenttia.

Yllätys voi olla suuri myös aviopareilla, joilla on lapsia. Lain mukaan tilanne on se, että ilman testamenttia lapset perivät vanhempansa kokonaan. Lainsäätäjä on katsonut, että aviopuolisolle riittää tällöin hänen oma avio-oikeuden mukainen osuutensa yhteisestä omaisuudesta. Moni pariskunta haluaa kuitenkin, että leski perisi myös vainajan omaisuutta. Tällöin esimerkiksi puolisoiden kesken laadittava keskinäinen testamentti soveltuu tilanteeseen usein huomattavasti paremmin kuin perintökaaren oletussäännökset.

Omaisuuden selkeän jakautumisen lisäksi hyvä testamentti ehkäisee myös potentiaalisia riitoja ja auttaa optimoimaan perintöön liittyviä kuluja. Perinnönjako on erittäin tunteellinen tapahtuma ja useimmiten on kaikkien osapuolten etu, että asioista on määrätty selkeästi etukäteen. Verojen ja muiden taloudellisten seuraamusten näkökulmasta hyvin laadittu testamentti varmistaa testamentin laatijan viimeisen tahdon tehokkainta mahdollista väylää pitkin ilman tarpeettomia kustannuksia.

Testamenttia ei voi laatia liian aikaisin

Omaa perinnönjakoa koskevat määräykset on suositeltavaa viedä testamentin muotoon viimeistään suurempia hankintoja tehdessä, iän karttuessa tai yhteiselämää kumppanin kanssa syventäessä. Mitä aikaisemmin asiaan täysi-ikäisyyden saavutettuaan paneutuu, sitä paremmin oman tahdon toteutuminen voidaan varmistaa. Aiemmin laadittua testamenttia on myös vaivattomampaa päivittää elämäntilanteiden muuttuessa, kun koko laadintaprosessia ei tarvitse  käynnistää alusta alkaen.

Ajoissa laadittu testamentti on erityisen tärkeä avoliitossa eläville lapsiperheille ja uusperheille. Testamentti on näissä tilanteissa lähes poikkeuksetta se tärkein asiakirja, jolla perheen taloudellinen tilanne voidaan turvata toisen puolison menehtymisen varalta.

Yhden hengen talouksissa itselle tärkeät henkilöt tai kohteet eivät myöskään usein tule perintöä automaattisesti lain kautta saamaan, joten oman tahdon turvaaminen ajoissa on ensiarvoisen tärkeää. Ilman testamenttia ja perillisiä omaisuus päätyy lopulta valtiolle.

Erilaisia testamentin muotoja ja määräyksiä

Testamentti voi koostua monesta erilaisesta määräyksestä ja niitä voidaan luokitella usealla eri tavalla.

Yleistestamentti
on testamenttimääräys, jossa määrätään koko omaisuus tai tietty osa kaikesta omaisuudesta testamentissa nimetylle henkilölle. Yleistestamentinsaajat ovat kuolinpesän osakkaita ja osallistuvat sen hallinnointiin.

Erityistestamentilla eli legaatilla voidaan määrätä juuri tietty omaisuus (esim. esine tai rahamääärä) halutulle henkilölle. Erityistestamentinsaajasta ei kuitenkaan tule kuolinpesän osakasta.

Omistusoikeus tiettyyn omaisuuteen voidaan antaa joko kokonaan tai rajoitetusti. Omistusoikeustestamentin kautta testamentinsaajalla on rajoittamaton oikeus määrätä omaisuudesta haluamallaan tavalla. Omistusoikeutta voidaan myös rajata laatimalla rajoitettu omistusoikeustestamentti, jossa määrätään siitä, kenelle omaisuuden omistusoikeus siirtyy ensimmäisen testamentinsaajan jälkeen.

Annettavaa omaisuutta voidaan rajoittaa myös käyttöoikeuden kautta. Käyttöoikeus- ja hallintaoikeustestamentin kautta voidaan tietyn omaisuuden omistusoikeus antaa tietylle henkilölle ja käyttöoikeus toiselle henkilölle. Esimerkiksi mökin hallintaoikeus voidaan antaa lapselle ja omistusoikeus siirtää suoraan lapsenlapselle.

Kevytjuridiikka auttaa ymmärrettävästi

Kevytjuridiikalla kaikkien asiakirjojen laadinnan lähtökohtana on asiakkaan oman tahdon toteuttaminen. Me tunnemme lain vaatimukset ja erilaiset vaihtoehdot ja autamme löytämään soveltuvan ratkaisun lain sallimissa rajoissa. Tehtävämme on selvittää ja kirjata tahtonne ymmärrettävään ja kaikki lain vaatimukset täyttävään muotoon.

Palvelumme sisältää aina lakimiehen neuvonnan, jotta voimme varmistaa, että asiakirjan laatijan tahto on varmasti mahdollinen ja testamentin määräykset varmasti soveltuvat kunkin henkilön omaan yksilölliseen tilanteeseen.

Painamalla sivulta löytyvää "Tilaa tästä!" -painiketta pääsette täyttämään tilauslomakkeen, jonka jälkeen lakimiehemme lähtevät rakentamaan juuri sinun tai teidän tilanteeseen parhaiten sopivaa ratkaisua.

Jokaiselle täysi-ikäiselle yksin tai kumppanin kanssa

Jokaisen omaisuus jaetaan lopuksi viimeistään lain määräysten mukaisesti. Testamentilla jokainen voi määrätä itse, kuinka oma perintö lopulta jaetaan.

Yksittäisen henkilön testamentti
Testamentin voi laatia voi laatia jokainen täysi-ikäinen eli yli 18-vuotias.
keskinäinen testamentti puolisoille
Pariskunnat tai vaikkapa sisarukset voivat määrätä omaisuudestaan yhteisen asiakirjan muodossa.
Testamenttia ei voi laatia liian aikaisin

Testamentti voidaan laatia milloin tahansa testamentin tekijän täytettyä 18 vuotta. Testamentin pätevyyden varmistamiseksi testamentti on suositeltavaa laatia viimeistään silloin, kun testamentin tekijä on itse vielä kykenevä päättämään asioistaan.

Pääsääntöiseti vasta 18-vuotiaana
Testamentin saa erityisissä tilanteissa tehdä nuorempikin, jos tekijä on tai on ollut naimisissa.
Viimeistään oman henkisen kunnon  heikentyessä
Testamentti voidaan katsoa pätemättömäksi, mikäli testamentin tekijän kyky arvioida testamentin vaikutuksia on esimerkiksi sairauden johdosta vakavasti heikentynyt.
Testamentti rakennetaan aina omien toiveiden ympärille

Testamentin avulla voidaan päättää kenelle annetaan mitäkin omaisuutta ja saako perillinen omaisuuteen omistusoikeuden tai käyttöoikeuden. Testamentilla voidaan myös estää perinnön päätyminen tietyille henkilöille.

Omistusoikeus ja Käyttöoikeus
Omistusoikeuden saanut perillinen saa omistusoikeuden ja maksaa perintöveron omaisuudesta. Halintaoikeuden saanut perillinen ei maksa veroa, mutta saa oikeuden käyttää omaisuutta tietyn ajan tai elinikänsä.
Tarkentavat ja suojaavat säännökset
Omaa tahtoa on suositeltava vahvistaa tarkentavilla säännöksillä, joilla voidaan mm. sulkea perillisen aviopuolison avio-oikeus omaisuuteen pois tai vaikkapa estää perinnön päätyminen entiselle puolisolle.

Tilaa testamentti kiinteään hintaan 75€ (sis. alv)

Testamentin tilaaminen Kevytjuridiikalta on helppoa, edullista ja turvallista. Tilaukseen sisältyy asiakkaan toiveen mukaan räätälöity asiakirja ja vähintään 45 minuuttia lakimiehen neuvontaa.  Maksaminen tapahtuu laskulla 14 päivän maksuajalla asiakirjan laadinnan jälkeen tai halutesanne heti tilauksen yhteydessä pankkikortilla.

Tehtyänne tilauksen toimeksianto siirtyy automaattisesti lakimiehen pöydälle. Lakimies katsoo lähtötiedot tämän jälkeen tarkasti läpi ja tekee tarvittavat lisäkysymykset ja selvitykset sähköpostitse. Koottujen tietojen avulla saamme toimitettua ensimmäisen version testamentista sähköpostiinne nopeasti ja turvallisesti. Ensimmäisen version asiakirjasta saatte sähköpostiinne useimmiten jo muutaman tunnin kuluessa tilauksesta ja aina viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Ensimmäisen version jälkeen asiakirjaan voidaan tehdä vielä tarvittavia muutoksia, lisäyksiä ja täsmennyksiä, kunnes se on täysin toiveidenne mukainen. Tarkistamme lopuksi vielä, että asiakirja varmasti täyttää kaikki lain asettamat muotovaatimukset ja ohjaamme jatkotoimissa. Muutokset, päivitykset, ohjeistus ja asiakirjan toimitus sähköisesti sisältyvät kiinteään hintaan, eikä teidän tarvitse pelätä yllätyskuluja.

Voitte tilata sivustomme kautta henkilökohtaisen testamentin (hinta 75€) tai keskinäisen testamentin (hinta 95€). Testamentin laadinnan saatte käyntiin siirtymälle tilauslomakkeelle sivun alalaidan vihreän "Tilaa tästä!" painikkeen kautta.

Tehokas palvelumalli takaa laadukkaan lopputuloksen

1. Lähetä tilaus verkon kautta vastaamalla kyselyyn

Asiakirjan laadinta alkaa tilauslomakkeen täyttämisellä. Tilauksen yhteydessä pääsette antamaan alustavat tiedot asiakirjan sisällöstä ja tarkemmat tiedot asiakirjan osapuolista.

2. Juristimme laatii ensimmäisen version ja tekee tarvittavat päivitykset

Juristimme vie asian seuraavaksi asiakirjan muotoon ja lähettää sinulle ensimmäisen version nähtäväksi. Tämän jälkeen teemme tarvittavia päivityksiä, kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen.

3. Valmis asiakirja sähköpostiin ja neuvonta jatkosta

Päivitysten jälkeen asiakirjalle tehdään lopputarkastus, jonka aikana tarkastetaan, että se täyttää kaikki lain asettamat vaatimukset. Valmis asiakirja toimitetaan suoraan  sähköpostiinne tai kotiosoitteeseenne Suomessa.

Asiakastyytyväisyys
⭐⭐⭐⭐⭐

Olemme avustaneet jo yli tuhatta yksityishenkilöä varmistamaan tahtonsa ja oikeutensa korkeatasoisten ja ymmärrettävien asiakirjojemme avulla.

Asiakkaita ympäri Suomen
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere,
Turku, Oulu + 17 muuta kaupunkia

"Kiitokset asiakirjasta. Erittäin hyvä ja vaivaton palvelu teillä. Tulen kyllä suosittelemaan muillekin teidän palveluja!"

Tuleva sulhanen
Hollola

"Kiitos ystävällisestä ja nopeasta palvelusta sekä neuvoista."

Morsian
Tampere

Korkea laatu ja järkevä hintataso

"Kevytjuridiikka tarjoaa  uuden, paremman tavan hoitaa lakiasiat optimaaliseen kuntoon.

Viimeisintä teknologiaa ja tehokkaita palvelumalleja hyödyntämällä kykenemme  ratkaisemaan vaativatkin lakiasiat tehokkaasti, nopeasti ja ammattitaitoisesti.

Kustannustehokkuutta unohtamatta!"

— Toimitusjohtaja, päälakimies Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy

Haluatko lisätietoa?

Lakimiehemme auttavat mielellään vastaamaan lisäkysymyksiin.
Ota yhteyttä
Tilaa tästä!